Новини

2017-12-05

Професионалисти и студенти се срещнаха във Варна, за да обсъдят добрите практики в международните професионални мобилности.

“Сдружение ЗА ТЕБ” организира уъркшоп - “Международен трансфер на добри професионални практики”

2017-10-30

Младежки обмени, ЕДС и други неща...

Преди няколко дни имахте възможността да прочетете за младежкия обмен в Кранево, където накратко представихме участниците от Варна. Сега имате възможност да се запознаете с един от тях.

2017-10-05

"Пътуването върви по нови хоризонти" - изключителен Младежки Обмен в Кранево, България.

Миналата седмица Сдружение ЗА ТЕБ беше домакин на един чудесен международен младежки обмен, който се състоя в Кранево. Нашата доброволка Дариа се включи в проекта и сподели впечатленията си от него.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-04-12

Интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Проектите се изготвят по методика съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ.
1. По раздел IІ от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:
- максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.
- краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:30 часа на 26.04.2011 г.

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: