Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-04-12

Интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Проектите се изготвят по методика съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ.
1. По раздел IІ от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:
- максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.
- краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:30 часа на 26.04.2011 г.

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: