Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-04-12

Интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Проектите се изготвят по методика съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ.
1. По раздел IІ от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:
- максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.
- краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:30 часа на 26.04.2011 г.

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: