Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-04-12

Стипендия Айнщайн, Германия

Краен срок: 20 май 2011 г.
Кандидатите следва да са на възраст под 35 години, да притежават университетска диплома в хуманитарните науки, в социалната или природни науки.
Стипендията покрива настаняване, стипендия в размер на 10,000 евро и възстановяване на пътни разходи.
Einstein Forum и Фондация Daimler и Benz предлагат стипендия за изключителни млади мислители, които желаят да реализират проект в област, различна от тази на предишните си изследвания.
Целта на стипендията е да се подкрепят тези, които, в допълнение към предоставяне изключително работа в своята сфера на специализация, са отворени и за други, интердисциплинарни подходи - по примера, определен от Алберт Айнщайн.
Заявленията за 2012 г. трябва да включват автобиография, две страници проектното предложение, и две препоръки.
Моля, до 20 май 2011 година изпратете кандидатурите си на:
Prof. Dr. Susan Neiman
Einstein Forum
Am Neuen Markt 7
14467 Potsdam
или email: einsteinforum@einsteinforum.de
phone: +49-(0)331-271780
fax: +49-(0)331-2717827

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: