Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-07-04

Сдружение ЗА ТЕБ приема европейски доброволци

През месец Септември пристига първият младеж, който ще положи доброволческа служба в сдружение ЗА ТЕБ. Ахмет идва от Истанбул и ще прекара цели 10 месеца заедно с нас. Той ще бъде включен основно в дейности за свободното време, които сдружение ЗА ТЕБ организира за деца и младежи в неравностойно положение, а именно арт работилници за младежи и творчески дейности за деца с умствени увреждания. Доброволецът ще може да подпомогне организацията домакин при организиране на различни мероприятия, семинари и тренинзи, както и да се включи в медийното им отразяване. Той ще се насърчава да реализира своите собствени идеи и проекти, в зависимост от интересите му.
Участието на Ахмет в дейностите на Сдружение ЗА ТЕБ е възможно благодарение на проект „Социално включване на младежи и деца с увреждания”, финансиран по програма „Младежта в действие” на ЕК. На територията на България програмата се администрира от Национален Център „Европейски Младежки Програми и Инициативи”.
Основни цели на проекта са развитие на солидарност между млади хора от различни социални групи, включване на младежи в дейности целящи социална интеграция на хора в неравностойно положение, стимулиране на активно участие на младежите, както и тяхната креативност и предприемачество. Допълнително проектът ще поощри разбирателството между младежи от различни страни, ще запознае младежите с различни култури и ще популяризира доброволчеството и активното участие на младите хора.
От 2010 г. Сдружение ЗА ТЕБ е посрещаща и изпращаща организация по дейност Европейска доброволческа служба от програмата. Това е нашият първи подобен проект , но се надяваме занапред да успеем да приемем и изпратим доброволци от и към различни краища по света.
Тези , които желаят да научат повече за програмата и това как могат да станат европейски доброволец, могат да се обадят на нашите телефони или да ни пишат на електронната ни поща.

 

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: