Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-07-06

Сдружение ЗА ТЕБ навърши 2 години

Ето изминаха вече две години, откакто съществува Сдружение ЗА ТЕБ. Вече проходихме и проговорихме, и дори започнахме да пипаме където трябва и където не трябва.

Какво се случи за изминалата една година? Чесно казано много неща.

Продължаваме да предоставяме услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за възрастни и болни хора. Както и преди така и сега услугите се предоставят почасово в дома на обгрижвания . В момента имаме четирима клиенти и двама служители , които се грижат за тях. Надяваме се занапред и клиентите, и служителите да са повече.

Освен това екипът ни се увеличи с един стажанът – Наталия Тодорова вече почти 7 месеца работи с нас. Тя е назначена на длъжност „Сътрудник социални дейности” благодарение на мярка за заетост по чл. 41 от ЗНЗ. Радваме се да имаме толкова отговорен човек в екипа си и вярваме, че стажът и при нас ще даде добър старт на професионалното и развитие.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности продължава да работи с пълна пара. В момента той се посещава от 5 деца, а съвсем наскоро се сдоби и с нов компютър и софтуер благодарение на Е.ОН България АД. Тяхното дарение ни помогна да заменим старият допотопен компютър с нов, който децата да ползват с по-голяма лекота. Компютърните занимания в ЦСРИ са едни от най-важните дейности и децата винаги участват в тях с голямо желание. Освен компютърно обучение, центърът предлага и занимания за свободното време като апликиране, моделиране, рисуване и дори помощ за училищна подготовка. Досега центърът се посещаваше от деца на възраст между 6 и 12 години, но планираме занапред да включим и тинейджъри.

Дойде ред и на проектите. През тази година, като че ли участието ни в проекти се увеличи с 300 % .

Продължаваме да сме партньор по проект „Мостове за добросъседство”, чиято цел е предотвратяване на нелегалната имиграция от и към Русия и подобряване на възможностите за легална имиграция, както и помощ за доброволно връщане на имигранти от ОНД обратно в страната им на произход. За последната година успяхме да подкрепим още четирима души да се приберат в Армения, Русия и Киргизстан, а други петима подготвят съвместно с нас своето завръщане в родината. От завърналите се двама получиха първоначална финансова помощ от 250 €, а един получи финансиране от 2000 € за стартиране на собствен бизнес. Желаем му успех! Напомняме на всички желаещи, че проектът продължава до 01.09.2011 и в случай, че желаят да се завърнат у дома, могат да го сторят само преди тази дата.Следващият проект, в който участваме е „Мрежа за грижи за възрастни хора – NEWA”. Проектът е партньорство между пет европейски страни: Австрия, Германия, Полша, България и Румъния, както и Турция и Хърватска. Целта му е да се разработи, приложи и създаде обща мрежа за грижи за възрастни. Основните дейности по проекта са свързани с изследвания и анализи на услугите за възрастните, които се предоставят във всички тези страни, кои организации ги предоставят, както и квалификацията и удовлетвореността на персонала, зает в тази сфера. Вече се проведоха две срещи по проекта –една в Германия и една в Румъния, предстоят още две до края на годината. Статистическите резултати и националните анализи очаквайте в края на Август.
Изминалата година посветихме предимно на младежта, ето защо младежките проекти, които реализирахме са най-многобройни.
Като начало проект „Моята мотивация за нашата реализация” финансиран от НЦЕМПИ по програма за „Младежки дейности 2008-2010” започна и приключи. Дори го отчетохме успешно. В проекта се включиха 18 младежи с увреждния , които се научиха как да се представят на интервю за работа, как да пишат автобиография и мотивационно писмо, къде и как да търсят работа и какви права и задължения произтичат от трудовите правоотношения . Двама от участниците в проекта положиха тримесечен стаж в Сдружение ЗА ТЕБ . За този период те разпратиха информация, относно възможностите и средствата за наемане на младежи с и без увреждания, до над 2700 работодатели от цялата страна . В резултат на тяхната работа, в сдружението се получиха запитвания за конкретни работни позиции от фирми, готови да назначат хора с увреждания. След края на проекта, един от участниците започна работа самостоятелно, един с наша помощ, двама решиха да продължат образованието си и записаха Вечарната гимназия във Варна. Две от момичетата продължват да ни посещава като участници в други наши проекти, а друго е доброволец при нас.

Много важна за нас е Работилницата за бижута която стартирахме. Това е пилотен проект на ЗА ТЕБ. В началото се финансираше от нас самите, но бижутата, които младежите изработват са толкова красиви, че в момента Работилницата се издържа сама. Проектът има за цел осмисляне на свободното време на младежи, стимулиране и развитие на творчески умения и заложби, разширяване на възможностите за трудова реализация чрез демонстриране и упражняване на различни техники и идеи за изработка на аксесоари и бижута. В него участват 6-ма младежи (от 14 до 26 години) с увреждания, които през свободното си време участват в приложната дейност. По този начин, включвайки младежите с увреждания, като група в неравностойно социално положение, която ежедневно е изправена пред редица трудности и се сблъсква с предразсъдъците на нашето общество, ние целим да подпомогнем социалната им интеграция, като покажем на широката общественост, че те също са хора с възможности, идеи, умения, заложби. Вече две изложби на бижута от глина и мъниста са факт. Занапред очаквайте да сме все по-изобретателни и талантливи.
Освен тези национални инициативи, вече участваме и в международни младежки дейности.

След като получихме акредитация като организация посрещаща и изпращащаевропейски доброволци през 2010г., само след няколко месеца ще посрещнем и първия доброволец при нас. Той пристига от Истанбул и ще участва в проект „Социално включване на младежи и деца с увреждания”. Както се вижда от името на проекта , доброволецът ще се включи в различни дейности подпомагащи интеграцията на младежи и деца в неравностойно положение. За момента Ахмет е много ентусиазиран, че ще работи при нас и дано студената зима да не промени мнението му. Занапред ще продължаваме да приемаме и изпращаме доброволци от и към Европа и всички останали страни. 
Другият проект от поредицата младежки, международни, с помощта на програма Младежта в действие е „Запознай се с Европа” . Това е мултинационален младежки обмен между Германия, Полша, България, Сърбия, Армения и Украйна, и ще се проведе между 19.09.2011 и 26.09.2011 в Бремерхафен, Германия. Основна тема на този обмен е „(Анти)Дискриминация на база етническа и национална идентичност” и основните му цели са да развие солидарност и толерантност между младите хора от различен произход, както и да засили на взаимното разбиране между хора от различни страни. В продължение на 8 дни, четирима младежи от всяка страна, заедно със своя групов лидер, (общо тридесет души) ще се срещнат и чрез методите на неформалното образование ще опознаят други страни, традиции и култура, ще научат повече за дискриминацията и ще обсъждат как да се борят с нея. В края на прсетоя си, всички заедно, ще организират международна вечер в младежкия център “Freizeit Terffen” в Бремерхафен, Германия и ще привлекат местната общност и младеж към нашата инициатива. Дискриминацията на база етническа/национална идентичност, не може да се обсъжда без участието на представители от различни етности, затова в проекта са включени представители от малцинствен произход, от малки населени места и със социални затруднения.

Това е нашият (не)кратък обзор на изминалата година. Искаме да благодарим на всички приятели, дарители ,доброволци и партньори за тяхната подкрепа и съдействие.

Каним всички , които желаят да ни посетят на 06.07.2011 в нашия офис и обещаваме да почерпим .

Екипът на Сдружение ЗА ТЕБ


 

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: