Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-07-11

Набират се двама младежи за участие в проект

Проектът "екология на мисълта" е многостранен младежки обмен, който предвижда
възможност за среща на 26 млади хора и лидери от 5 държави -
Естония, Италия, Турция, Франция и България.
Целта на проекта е в рамките на 8 дни, за да даде възможност за обсъждане на младежи нарастващата нужда от по-активно и отговорно отношение към околните
околната среда, на въпроса за промените в климата и тяхното въздействие върху природата,човешкия живот и здраве, върху икономиката.
Предвижда се най-добрите практики в областта на доброволчеството и въпросите на околната среда да бъде разменени и обсъдени, да бъдат споделяни умения сред младите хора, участващи по-ефективно в европейските програми за доброволци. Програмата ще предлага разнообразие на методите в областта на неформалното образование - метода на кооперация обучение, ролеви игри и интерактивни семинари, презентации, дейности на открито, практически дейности, посещение на природния резерват, културни вечери.
Идеята на проекта е да се даде на младите критерии хора за развитие на умения за
"Екологичен" начин на живот, които живеят в хармония със заобикалящата ни среда;
възможност да споделят ценностите, вярва, култури.

Изисквания:

Участниците трябва да бъдат на възраст между 18-25 години. 
Да владеят разговорно английски език.

Обменът ще се проведе от 20 юли - 28 юли 2011 г. в "Катарино", Рила планина,
България. Тя се намира на около 165 км. от София, в Рила планина.
От участниците се очаква да пристигнат на 20-ти на сутринта / Трансфер от София
летището до хотела и настаняване.

За повече подробности:

Надя Кольова
+359 884725824
nikwwwww@yahoo.com
era.foundation2000@gmail.com

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: