Новини

2017-12-05

Професионалисти и студенти се срещнаха във Варна, за да обсъдят добрите практики в международните професионални мобилности.

“Сдружение ЗА ТЕБ” организира уъркшоп - “Международен трансфер на добри професионални практики”

2017-10-30

Младежки обмени, ЕДС и други неща...

Преди няколко дни имахте възможността да прочетете за младежкия обмен в Кранево, където накратко представихме участниците от Варна. Сега имате възможност да се запознаете с един от тях.

2017-10-05

"Пътуването върви по нови хоризонти" - изключителен Младежки Обмен в Кранево, България.

Миналата седмица Сдружение ЗА ТЕБ беше домакин на един чудесен международен младежки обмен, който се състоя в Кранево. Нашата доброволка Дариа се включи в проекта и сподели впечатленията си от него.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-07-20

"Пригодност за заетост? Мит или реалност? "

Тренировъчен курс по личностно и професионално развитие на безработните младежи чрез не - формално образование, в съответствие с предложението на ЕДС и A1.1 на YIA програма

30-10 септември 2011 г., Бая Маре, Румъния

Тема на курса на обучение:
Новата Европейска стратегия "Инвестиране и за мобилизиране на нейния потенциал на младите хора" носи нова насока в европейската младежка работа. Един от най-важните аспекти от него, за да се подобрят компетенциите на младите хора и тяхното личностно и професионално развитие чрез формалното образование, за да им даде по-добра възможност за намиране на работа .

Общата цел на курса на обучение:
Да обучи младежки лидери и младежки работници за подкрепа за личностно и професионално развитие на безработните младежи чрез не - формално образование с използването на YIA програмата - Дейност 2 ЕДС и Дейност 1.1 Международни младежки обмени и Дейност 4.3 Обучение и Youthpass процес като инструменти за разработка.

Цели на обучението на курса на обучение са:
- Да се повиши осведомеността по отношение на целите на новата европейска стратегия за младежта "Инвестиране и за мобилизиране на нейния потенциал";
- Да опозная управление на проекти на ЕДС и обучение и международния младежки обмен, в съответствие с предложенията за действие 1.1

Кой може да участва в курса на обучение?
- Над 18 години и няма горна възрастова граница;
- Младежки работници и младежки лидери, пряко работещи с млади хора, които имат опит, работа с безработни или млади хора в неравностойно положение;
- Мотивиран да се даде възможност на младите хора в ежедневната работа с младежта главно акцент върху безработицата;
- Готови ли сте да вземат участие в целия курс на обучение;
- Организационна подкрепа за по-нататъшни дейности с младите хора;
- Да могат да общуват на английски.

повече информация , бланка  за участие можете да видите от тук

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: