Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-07-20

"Пригодност за заетост? Мит или реалност? "

Тренировъчен курс по личностно и професионално развитие на безработните младежи чрез не - формално образование, в съответствие с предложението на ЕДС и A1.1 на YIA програма

30-10 септември 2011 г., Бая Маре, Румъния

Тема на курса на обучение:
Новата Европейска стратегия "Инвестиране и за мобилизиране на нейния потенциал на младите хора" носи нова насока в европейската младежка работа. Един от най-важните аспекти от него, за да се подобрят компетенциите на младите хора и тяхното личностно и професионално развитие чрез формалното образование, за да им даде по-добра възможност за намиране на работа .

Общата цел на курса на обучение:
Да обучи младежки лидери и младежки работници за подкрепа за личностно и професионално развитие на безработните младежи чрез не - формално образование с използването на YIA програмата - Дейност 2 ЕДС и Дейност 1.1 Международни младежки обмени и Дейност 4.3 Обучение и Youthpass процес като инструменти за разработка.

Цели на обучението на курса на обучение са:
- Да се повиши осведомеността по отношение на целите на новата европейска стратегия за младежта "Инвестиране и за мобилизиране на нейния потенциал";
- Да опозная управление на проекти на ЕДС и обучение и международния младежки обмен, в съответствие с предложенията за действие 1.1

Кой може да участва в курса на обучение?
- Над 18 години и няма горна възрастова граница;
- Младежки работници и младежки лидери, пряко работещи с млади хора, които имат опит, работа с безработни или млади хора в неравностойно положение;
- Мотивиран да се даде възможност на младите хора в ежедневната работа с младежта главно акцент върху безработицата;
- Готови ли сте да вземат участие в целия курс на обучение;
- Организационна подкрепа за по-нататъшни дейности с младите хора;
- Да могат да общуват на английски.

повече информация , бланка  за участие можете да видите от тук

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: