Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-07-20

"Пригодност за заетост? Мит или реалност? "

Тренировъчен курс по личностно и професионално развитие на безработните младежи чрез не - формално образование, в съответствие с предложението на ЕДС и A1.1 на YIA програма

30-10 септември 2011 г., Бая Маре, Румъния

Тема на курса на обучение:
Новата Европейска стратегия "Инвестиране и за мобилизиране на нейния потенциал на младите хора" носи нова насока в европейската младежка работа. Един от най-важните аспекти от него, за да се подобрят компетенциите на младите хора и тяхното личностно и професионално развитие чрез формалното образование, за да им даде по-добра възможност за намиране на работа .

Общата цел на курса на обучение:
Да обучи младежки лидери и младежки работници за подкрепа за личностно и професионално развитие на безработните младежи чрез не - формално образование с използването на YIA програмата - Дейност 2 ЕДС и Дейност 1.1 Международни младежки обмени и Дейност 4.3 Обучение и Youthpass процес като инструменти за разработка.

Цели на обучението на курса на обучение са:
- Да се повиши осведомеността по отношение на целите на новата европейска стратегия за младежта "Инвестиране и за мобилизиране на нейния потенциал";
- Да опозная управление на проекти на ЕДС и обучение и международния младежки обмен, в съответствие с предложенията за действие 1.1

Кой може да участва в курса на обучение?
- Над 18 години и няма горна възрастова граница;
- Младежки работници и младежки лидери, пряко работещи с млади хора, които имат опит, работа с безработни или млади хора в неравностойно положение;
- Мотивиран да се даде възможност на младите хора в ежедневната работа с младежта главно акцент върху безработицата;
- Готови ли сте да вземат участие в целия курс на обучение;
- Организационна подкрепа за по-нататъшни дейности с младите хора;
- Да могат да общуват на английски.

повече информация , бланка  за участие можете да видите от тук

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: