News

2018-12-12

Two Young Bulgarian Youngsters Share Their Experience During their Youth Exchange in Bucharest, Romania

Check out what Ivelin and Nenko, two Bulgarian youngsters, have to say about their experience in Romania!

2018-12-11

A Week in Bordeaux Visiting Our Friends at the MFR du Bergeracois

We visited our partners in Bordeaux to participate in the Semaine de l'Europe organised to improved international professional mobility within the frame of the Erasmus+ programme.

2018-12-03

5 Young Bulgarians Share Their Experiences During the Youth Exchange 'Yes, I Can'

Meet with the wonderful youngsters who participated in a YE in Torun, Poland and talk about the project.

See all news

News

2016-03-17

Център за младежко развитие с нови постижения

Проект Център за младежко развитие е почти към края си. Неговата цел е да подобри
благосъстоянието на младежи в неравностойно положение като ги подкрепи по пътя към 
усвояване на умения и знания, и бъдеща професионална реализация.  До момента услугите на 
центъра се ползват от 38 млади хора на възраст между 18 и 29 години. Всички те се намират в 
неравностойно положение : представители са на етнически малцинства, преживяли са трафик 
или насилие, имат физическо или умствено увреждане, членове са на семейства с ниски 
доходи  или пък са намират в ситуация извън образование, заетост или обучение. 
 
В резултат на работата на нашите двама кариерни консултанти голяма част от младежите 
получиха подкрепа и възможност за обучение и заетост. 1 от тях получи финансова подкрепа за 
стартиране на собствен бизнес, а други  2 – ма подготвиха своите бизнес планове и очакват да 
разберат дали ще получат средства в края на месец Април . 7 младежа са регистрирани в Бюро 
по труда , като от тях 2-ма ще бъдат наети по програма за стаж, а други 4 са включени в 
квалификационнен курс за готвачи и градинари.  5 човека започнаха работа – 3 –ма в България 
и 2-ма в чужбина. 6 младежа се включиха в курс по Английски език и 5 в международни 
неформални обучения за младежи. 1 момиче стана участник в работилница за приложни 
изкуства. 1 момче започна шофьорски курс, а 1 момиче участва в доброволчески дейности за 
младежи с увреждания. Половината от включените участници преминаха и обучение Къде и 
как да търся работа, което да им помогне да се предствят по-добре пред работодатели.
 
По време на работата консултантите в Център за младежко развитие изпитват затруднения 
основно от факта, че някои от младежите са с много ниско образование – имат изкаран само 1-
ви клас или до 4-ти клас, което затруднява тяхното и бъдеще включване квалификационни 
курсове или пък щофьорски курс. Това ограничава възможностите им  за по-добра работа и 
допълнителна квалификация дори и при желание от тяхна страна. Затрудение представляват и 
бюрократичните процедури за включване в порграми за заетост, както и ниските умения на 
служителите на Агенция по заетостта да работят с хора с увреждания или социални проблеми. 
 
Често младежите очакват мигновени резултати и губят мотивация когато разберат, че 
намирането на работа може да отнеме дълго време и подготовка. 
Като допълнителен положителен резултат за проект Център за младежко развитие отразаваме 
факта , че получаваме запитвания за подкрепа от хора извън град Варна, както и отхора над 29 
години. Дори с нас се свързват и младежи, които нямат никакви затруднение , но желаят да 
получат подкрепа за тяхното бъдещо професионално развитие. 
 
Проектът продължава до 30/04/2015 и повече информация може да бъде получаена на нашия 
сайт или като се свържете с нас на www.foryoubg.org
 
Проектът Център за младежко развитие се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на 
НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-
2014 г.

See all news

 

Comments:

No comments.

 

Send comment: