News

2018-04-28

The European Gateway in Action: Bulgarian Interns in Bordeaux

In March 10 people from Bulgaria went to Bordeaux for a two-week professional mobility within the frame of Erasmus + Programme.

2018-03-10

The European Gateway in Action: Meet Marie, a French Intern in Alliance Francaise Varna

Marie was in Varna for 3 weeks in February along with 40 other French interns. Read about her experience in our town.

2018-03-01

The European Gateway in Action: Meet Nicolas from France Intern in Cafe Ole, Varna with

Nicolas Delclite came for 3 weeks in Varna along with 40 other interns from MFR La Force, Bordeaux, as a part of the project

See all news

News

2016-03-17

Център за младежко развитие с нови постижения

Проект Център за младежко развитие е почти към края си. Неговата цел е да подобри
благосъстоянието на младежи в неравностойно положение като ги подкрепи по пътя към 
усвояване на умения и знания, и бъдеща професионална реализация.  До момента услугите на 
центъра се ползват от 38 млади хора на възраст между 18 и 29 години. Всички те се намират в 
неравностойно положение : представители са на етнически малцинства, преживяли са трафик 
или насилие, имат физическо или умствено увреждане, членове са на семейства с ниски 
доходи  или пък са намират в ситуация извън образование, заетост или обучение. 
 
В резултат на работата на нашите двама кариерни консултанти голяма част от младежите 
получиха подкрепа и възможност за обучение и заетост. 1 от тях получи финансова подкрепа за 
стартиране на собствен бизнес, а други  2 – ма подготвиха своите бизнес планове и очакват да 
разберат дали ще получат средства в края на месец Април . 7 младежа са регистрирани в Бюро 
по труда , като от тях 2-ма ще бъдат наети по програма за стаж, а други 4 са включени в 
квалификационнен курс за готвачи и градинари.  5 човека започнаха работа – 3 –ма в България 
и 2-ма в чужбина. 6 младежа се включиха в курс по Английски език и 5 в международни 
неформални обучения за младежи. 1 момиче стана участник в работилница за приложни 
изкуства. 1 момче започна шофьорски курс, а 1 момиче участва в доброволчески дейности за 
младежи с увреждания. Половината от включените участници преминаха и обучение Къде и 
как да търся работа, което да им помогне да се предствят по-добре пред работодатели.
 
По време на работата консултантите в Център за младежко развитие изпитват затруднения 
основно от факта, че някои от младежите са с много ниско образование – имат изкаран само 1-
ви клас или до 4-ти клас, което затруднява тяхното и бъдеще включване квалификационни 
курсове или пък щофьорски курс. Това ограничава възможностите им  за по-добра работа и 
допълнителна квалификация дори и при желание от тяхна страна. Затрудение представляват и 
бюрократичните процедури за включване в порграми за заетост, както и ниските умения на 
служителите на Агенция по заетостта да работят с хора с увреждания или социални проблеми. 
 
Често младежите очакват мигновени резултати и губят мотивация когато разберат, че 
намирането на работа може да отнеме дълго време и подготовка. 
Като допълнителен положителен резултат за проект Център за младежко развитие отразаваме 
факта , че получаваме запитвания за подкрепа от хора извън град Варна, както и отхора над 29 
години. Дори с нас се свързват и младежи, които нямат никакви затруднение , но желаят да 
получат подкрепа за тяхното бъдещо професионално развитие. 
 
Проектът продължава до 30/04/2015 и повече информация може да бъде получаена на нашия 
сайт или като се свържете с нас на www.foryoubg.org
 
Проектът Център за младежко развитие се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на 
НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-
2014 г.

See all news

 

Comments:

No comments.

 

Send comment: