Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Проект „Работилница за бижута”

На 08.02.2011г., сдружение „ЗА ТЕБ” стартира проект „Работилница за бижута”
Проекта има за цел осмисляне на свободното време на младежи, стимулиране и развитие на творчески умения и заложби, разширяване на възможностите за трудова реализация чрез демонстриране и упражняване на различни техники и идеи за изработка на аксесоари и бижута.
В него се включиха 5-ма младежи (от 18 до 25 години) с увреждания, които през свободното си време, в рамките на един месец участваха в приложна дейност , в която изработиха бижута от различни материали.
По този начин, включвайки младежите с увреждания, като група в неравностойно социално положение, която ежедневно е изправена пред редица трудности и се сблъсква с предразсъдъците на нашето общество, ние целим да подпомогнем социалната им интеграция, като покажем на широката общественост, че те също са хора с възможности, идеи, умения, заложби.
 Членове, служители и доброволци на организацията взеха пряко участие в реализиране на дейностите по проекта.


В края на проекта – на 02.03.11г. (от 19:00 ч.) осъществихме изложба - базар, в Гранд – Мол Варна, в която представихме разнообразието от атрактивни бижута създадени от младежите, участвали в проекта.
Събраните средства ще се изразходят за закупуването на материали, с които младежите ще имат възможност да продължат да творят и развиват своите умения в Работилницата за бижута. За напред предвиждаме да се изработват и други арт творби, освен изработката на бижута.