Новини

2017-12-05

Професионалисти и студенти се срещнаха във Варна, за да обсъдят добрите практики в международните професионални мобилности.

“Сдружение ЗА ТЕБ” организира уъркшоп - “Международен трансфер на добри професионални практики”

2017-10-30

Младежки обмени, ЕДС и други неща...

Преди няколко дни имахте възможността да прочетете за младежкия обмен в Кранево, където накратко представихме участниците от Варна. Сега имате възможност да се запознаете с един от тях.

2017-10-05

"Пътуването върви по нови хоризонти" - изключителен Младежки Обмен в Кранево, България.

Миналата седмица Сдружение ЗА ТЕБ беше домакин на един чудесен международен младежки обмен, който се състоя в Кранево. Нашата доброволка Дариа се включи в проекта и сподели впечатленията си от него.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Запознай се с Европа

Запознай се с Европа е мултинационален младежки обмен между Германия, Полша, България, Сърбия, Армения и Украйна, и ще се проведе между 19.09.2011 и 26.09.2011 в Бремерхафен, Германия. Основна тема на този обмен е „(Анти)Дискриминация на база етническа и национална идентичност” и основните му цели са да развие солидарност и толерантност между младите хора от различен произход, както и да засили на взаимното разбиране между хора от различни страни. Този проект ще допринесе и за насърчаване на активното гражданско участие на младежите, както и за развитие на сътрудничество на европейско ниво между организации работещи в младежката сфера.
В продължение на 8 дни, четирима младежи от всяка страна, заедно със своя групов лидер, (общо тридесет души) ще се срещнат и чрез методите на неформалното образование ще опознаят други страни, традиции и култура, ще научат повече за дискриминацията и ще обсъждат как да се борят с нея. В края на прсетоя си, всички заедно, ще организират международна вечер в младежкия център “Freizeit Terffen” в Бремерхафен, Германия и ще привлекат местната общност и младеж към нашата инициатива, като представят на публиката различни народни танци, песни, традиции, храна и др. Събитието ще бъде съпътствано от фотоизложба със снимки от всяка страна, представящи красотата на природата, интересно историческо наследство, традиции, добри примери за интеграция на различните етноси / националности или всичко, което младежите сметнат за "Задължително да се представи на обществеността ". Снимките ще бъдат подготвени и подбрани от самите участници. Допълнително, всеки от партньорите ще покаже нашата фото изложба в родния си град и по този начин нашата инициатива ще обиколи цяла Европа.
Дискриминацията на база етническа/национална идентичност, не може да се обсъжда без участието на представители от различни етности, затова в проекта са включени представители от малцинствен произход. Допълнително ще бъдат включени и участници от малки населени места, тъй като те рядко познават своите основни човешки права и има по голяма вероятност да попаднат в дискриминационна ситуация. Поради неравностойното социално положение на участниците, няма критерии за езикови умения или образование.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.