Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Запознай се с Европа

Запознай се с Европа е мултинационален младежки обмен между Германия, Полша, България, Сърбия, Армения и Украйна, и ще се проведе между 19.09.2011 и 26.09.2011 в Бремерхафен, Германия. Основна тема на този обмен е „(Анти)Дискриминация на база етническа и национална идентичност” и основните му цели са да развие солидарност и толерантност между младите хора от различен произход, както и да засили на взаимното разбиране между хора от различни страни. Този проект ще допринесе и за насърчаване на активното гражданско участие на младежите, както и за развитие на сътрудничество на европейско ниво между организации работещи в младежката сфера.
В продължение на 8 дни, четирима младежи от всяка страна, заедно със своя групов лидер, (общо тридесет души) ще се срещнат и чрез методите на неформалното образование ще опознаят други страни, традиции и култура, ще научат повече за дискриминацията и ще обсъждат как да се борят с нея. В края на прсетоя си, всички заедно, ще организират международна вечер в младежкия център “Freizeit Terffen” в Бремерхафен, Германия и ще привлекат местната общност и младеж към нашата инициатива, като представят на публиката различни народни танци, песни, традиции, храна и др. Събитието ще бъде съпътствано от фотоизложба със снимки от всяка страна, представящи красотата на природата, интересно историческо наследство, традиции, добри примери за интеграция на различните етноси / националности или всичко, което младежите сметнат за "Задължително да се представи на обществеността ". Снимките ще бъдат подготвени и подбрани от самите участници. Допълнително, всеки от партньорите ще покаже нашата фото изложба в родния си град и по този начин нашата инициатива ще обиколи цяла Европа.
Дискриминацията на база етническа/национална идентичност, не може да се обсъжда без участието на представители от различни етности, затова в проекта са включени представители от малцинствен произход. Допълнително ще бъдат включени и участници от малки населени места, тъй като те рядко познават своите основни човешки права и има по голяма вероятност да попаднат в дискриминационна ситуация. Поради неравностойното социално положение на участниците, няма критерии за езикови умения или образование.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.