Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Социално включване чрез изкуство

 

Проект ”Социално включване чрез изкуство” е обмен между организации от Унгария, Испания

и България. Проектът включва двама млади доброволци. Един от Кечкемет, Унгария и един

от Бертоа, Испания, които ще прекарат 12 месеца във Варна, България. И двмата младежи

ще се включат в артистични занимания, които сдружение ЗА ТЕБ организира за свободното

време на младежи в неравностойно положение. Това са и основните теми на проекта- работа с

хора в неравностойно положение и свободно време на младежите. Доброволците ще могат да

подпомогнат организацията домакин при организиране на различни мероприятия, семинари и

неформални тренинзи, както и да се включат в медийното им отразяване. Те ще се насърчават

да реализират своите собствени идеи и проекти, в зависимост от интересите им. Основните

методи на работа са придобиване на умения чрез прилагане на артистични творчески дейности,

работа в екип, обучение по двойки, участие в различни неформални тренинзи. Основни

цели на проекта са развитие на солидарност между млади хора от различни социални групи,

включване на младежи в дейности целящи социална интеграция на хора в неравностойно

положение, стимулиране на активно участие на младежите, както и тяхната креативност и

предприемачество. Допълнително проектът ще поощри разбирателството между млади хора

от различни страни, ще ги запознае с различни култури и ще популяризира доброволчеството и

активното участие на младите хора.

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ