Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Социално включване чрез изкуство

 

Проект ”Социално включване чрез изкуство” е обмен между организации от Унгария, Испания

и България. Проектът включва двама млади доброволци. Един от Кечкемет, Унгария и един

от Бертоа, Испания, които ще прекарат 12 месеца във Варна, България. И двмата младежи

ще се включат в артистични занимания, които сдружение ЗА ТЕБ организира за свободното

време на младежи в неравностойно положение. Това са и основните теми на проекта- работа с

хора в неравностойно положение и свободно време на младежите. Доброволците ще могат да

подпомогнат организацията домакин при организиране на различни мероприятия, семинари и

неформални тренинзи, както и да се включат в медийното им отразяване. Те ще се насърчават

да реализират своите собствени идеи и проекти, в зависимост от интересите им. Основните

методи на работа са придобиване на умения чрез прилагане на артистични творчески дейности,

работа в екип, обучение по двойки, участие в различни неформални тренинзи. Основни

цели на проекта са развитие на солидарност между млади хора от различни социални групи,

включване на младежи в дейности целящи социална интеграция на хора в неравностойно

положение, стимулиране на активно участие на младежите, както и тяхната креативност и

предприемачество. Допълнително проектът ще поощри разбирателството между млади хора

от различни страни, ще ги запознае с различни култури и ще популяризира доброволчеството и

активното участие на младите хора.

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ