Новини

2017-12-05

Професионалисти и студенти се срещнаха във Варна, за да обсъдят добрите практики в международните професионални мобилности.

“Сдружение ЗА ТЕБ” организира уъркшоп - “Международен трансфер на добри професионални практики”

2017-10-30

Младежки обмени, ЕДС и други неща...

Преди няколко дни имахте възможността да прочетете за младежкия обмен в Кранево, където накратко представихме участниците от Варна. Сега имате възможност да се запознаете с един от тях.

2017-10-05

"Пътуването върви по нови хоризонти" - изключителен Младежки Обмен в Кранево, България.

Миналата седмица Сдружение ЗА ТЕБ беше домакин на един чудесен международен младежки обмен, който се състоя в Кранево. Нашата доброволка Дариа се включи в проекта и сподели впечатленията си от него.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Социално включване чрез изкуство

 

Проект ”Социално включване чрез изкуство” е обмен между организации от Унгария, Испания

и България. Проектът включва двама млади доброволци. Един от Кечкемет, Унгария и един

от Бертоа, Испания, които ще прекарат 12 месеца във Варна, България. И двмата младежи

ще се включат в артистични занимания, които сдружение ЗА ТЕБ организира за свободното

време на младежи в неравностойно положение. Това са и основните теми на проекта- работа с

хора в неравностойно положение и свободно време на младежите. Доброволците ще могат да

подпомогнат организацията домакин при организиране на различни мероприятия, семинари и

неформални тренинзи, както и да се включат в медийното им отразяване. Те ще се насърчават

да реализират своите собствени идеи и проекти, в зависимост от интересите им. Основните

методи на работа са придобиване на умения чрез прилагане на артистични творчески дейности,

работа в екип, обучение по двойки, участие в различни неформални тренинзи. Основни

цели на проекта са развитие на солидарност между млади хора от различни социални групи,

включване на младежи в дейности целящи социална интеграция на хора в неравностойно

положение, стимулиране на активно участие на младежите, както и тяхната креативност и

предприемачество. Допълнително проектът ще поощри разбирателството между млади хора

от различни страни, ще ги запознае с различни култури и ще популяризира доброволчеството и

активното участие на младите хора.

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ