Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Международен младежки обмен „Виж отвъд морето!

„Виж отвъд морето!” е двустранен младежки обмен между България и Испания и ще се състои между 22.04.2013/29.04.2013 във Варна, България. Основната тема на този курс е изкуство и култура и неговите основни цели са да се насърчи участието на млади хора с увреждания от две различни страни в международен обмен, които ще им даде възможност да опозная другите култури и гледни точки на хора от различни страни . Проектът също така иска да насърчи взаимното разбирателство между хора от различни страни.

По време на осем дни, 16 млади хора от двете страни ще са заедно с техните ръководители на групи (20 души на брой) ще опознават други държави, традиции и култури чрез различни методи на неформалното обучение. Те също така ще организират международна вечер с традиционни ястия от двете страни и изложба със снимки, видео и традиционна музика в младежко пространство във Варна. Там те ще представят на местната общност и младите хора информация за техните страни. Изложбата ще покаже снимки от всяка страна, представяйки красотата на природата, интересното историческо наследство, традиции и т.н. В родна земя, испанската група ще покаже изложба в родния си град и по този начин нашата инициатива ще бъде представена в Испания.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.”