Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

ЕДС в България

 

 

Проектът “ЕДС в България” е кооперацията между белгийскa и българска организации: Dynamo International и Сдружение ЗА ТЕБ. Тя включва един млад доброволец от Монс (Белгия), който прекара един месец във Варна, България.

 

Сара е участвала в артистични дейности, които Сдружение ЗА ТЕБ организира за младежи с увреждания за свободното им време и тя също насърчи доброволческите дейности в местната общност. Този проект покрива две теми: дейности за свободното време с хора в неравностойно положение, както и насърчаването на доброволческите дейности за младежта. Сара помогна на организацията, доколкото е възможно в организирането на различни събития, неформални обучения и взе участие в тяхното отразяване в медиите чрез малки статия. Тя беше подкрепена да реализира лични дейности и собствените си идеиспоред интересите си. Основните методи на работа са придобиване на компетенции чрез участие в артистични занимания, работа в екип, обучение на връстници и участие в различни неформални дейности. Целите на проекта са да се развие солидарност между младежи от различен социален произход, насърчаване на активното участие на младите хора, тяхната креативност и предприемачество.

Освен това, чрез международния си характер, проектът има за цел насърчаване на взаимното разбирателство между млади хора от различни страни и различни култури, и насърчаване на доброволчеството и участието на младите хора в социални инициативи.

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ