Новини

2017-12-05

Професионалисти и студенти се срещнаха във Варна, за да обсъдят добрите практики в международните професионални мобилности.

“Сдружение ЗА ТЕБ” организира уъркшоп - “Международен трансфер на добри професионални практики”

2017-10-30

Младежки обмени, ЕДС и други неща...

Преди няколко дни имахте възможността да прочетете за младежкия обмен в Кранево, където накратко представихме участниците от Варна. Сега имате възможност да се запознаете с един от тях.

2017-10-05

"Пътуването върви по нови хоризонти" - изключителен Младежки Обмен в Кранево, България.

Миналата седмица Сдружение ЗА ТЕБ беше домакин на един чудесен международен младежки обмен, който се състоя в Кранево. Нашата доброволка Дариа се включи в проекта и сподели впечатленията си от него.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

ЕДС в България

 

 

Проектът “ЕДС в България” е кооперацията между белгийскa и българска организации: Dynamo International и Сдружение ЗА ТЕБ. Тя включва един млад доброволец от Монс (Белгия), който прекара един месец във Варна, България.

 

Сара е участвала в артистични дейности, които Сдружение ЗА ТЕБ организира за младежи с увреждания за свободното им време и тя също насърчи доброволческите дейности в местната общност. Този проект покрива две теми: дейности за свободното време с хора в неравностойно положение, както и насърчаването на доброволческите дейности за младежта. Сара помогна на организацията, доколкото е възможно в организирането на различни събития, неформални обучения и взе участие в тяхното отразяване в медиите чрез малки статия. Тя беше подкрепена да реализира лични дейности и собствените си идеиспоред интересите си. Основните методи на работа са придобиване на компетенции чрез участие в артистични занимания, работа в екип, обучение на връстници и участие в различни неформални дейности. Целите на проекта са да се развие солидарност между младежи от различен социален произход, насърчаване на активното участие на младите хора, тяхната креативност и предприемачество.

Освен това, чрез международния си характер, проектът има за цел насърчаване на взаимното разбирателство между млади хора от различни страни и различни култури, и насърчаване на доброволчеството и участието на младите хора в социални инициативи.

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ