Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Доброволец-Черноморец

Доброволец-Черноморец е проект за почистване на популярните неохраняеми плажове около Варна като се наблегне на една от най-популярните местности за плажуване и къмпигуване - Черноморец.

Инициативата включва 20 млади доброволци на възраст между 15 и 29 години.

Основна цел на Доброволец-Черноморец е да подобри възможностите за социална интеграция на местни младежи чрез включването им в доброволчески дейности.

Допълнително с дейностите по проекта се популяризира неформалното образование и доброволчеството като метод за придобиване на нови умения, надграждат се съществуващите практики за полагане и управление на доброволен труд в България, и се стимулира активно екологично поведение у младите хора.


Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 3 Младежка доброволчество, администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящата брошура не отразява позицията на Национална програма за младежта 2011-2015 или НЦЕМПИ