Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Доброволец-Черноморец

Доброволец-Черноморец е проект за почистване на популярните неохраняеми плажове около Варна като се наблегне на една от най-популярните местности за плажуване и къмпигуване - Черноморец.

Инициативата включва 20 млади доброволци на възраст между 15 и 29 години.

Основна цел на Доброволец-Черноморец е да подобри възможностите за социална интеграция на местни младежи чрез включването им в доброволчески дейности.

Допълнително с дейностите по проекта се популяризира неформалното образование и доброволчеството като метод за придобиване на нови умения, надграждат се съществуващите практики за полагане и управление на доброволен труд в България, и се стимулира активно екологично поведение у младите хора.


Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 3 Младежка доброволчество, администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящата брошура не отразява позицията на Национална програма за младежта 2011-2015 или НЦЕМПИ