Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Приготви се! Варна Европейска Младежка Столица 2017!

Представяне и информация за работата на сдружение ЗА ТЕБ по проект Приготви се! Варна Европейска Младежка Столица 2017! 2016-3-BG01-KA05-035416

Доброволческа вълна

Представяне и информация за работата на сдружение ЗА ТЕБ по проект Доброволческа Вълна 2015-1-BG01-KA105-013491

Център за младежко развитие

Проектът цели да разшири предоставяните услуги за кариерно консултиране и по този начин да подобри благосъстоянието на младежи в неравностойно положение.

Доброволчество във Варна

Доброволчество във Варна

Варна - град на доброволци

Варна - град на доброволци

Доброволец-Черноморец

Спаси плажа - почисти след себе си

ЕДС в България

Кооперацията между белгийскa и българска организации

Европейска Доброволческа Служба

Европейска доброволческа служба (ЕДС) е част от програма Еразъм + на Европейската Комисия

ЕДС за всички

Дългосрочен обмен

Международен младежки обмен „Виж отвъд морето!

„Виж отвъд морето!” е двустранен младежки обмен между България и Испания и ще се състои между 22.04.2013/29.04.2013 във Варна, България

Център за реинтеграция Армения (RECEA)

Сдружение ЗА ТЕБ е партньор в проект Център за реинтеграция Армения

Млади и информирани

Проект ”Млади и информирани” е обмен между организации от Румъния и България.

Европейска доброволческа служба

Никога не е било по-лесно да учиш иработиш в чужбина!

Социално включване чрез изкуство

Проект ”Социално включване чрез изкуство” е обмен между организации от Унгария, Испания и България.

Шанс за Младежта

Този проект е обмен между организации от Исландия, Германия, Русия и България. Проектът включва трима млади доброволци .

Запознай се с Европа

Запознай се с Европа е мултинационален младежки обмен между Германия, Полша, България, Сърбия, Армения и Украйна, и ще се проведе между 19.09.2011 и 26.09.2011г. в Бремерхафен, Германия

Проект „Работилница за бижута”

На 08.02.2011г., сдружение „ЗА ТЕБ” стартира проект „Работилница за бижута” Проекта има за цел осмисляне на свободното време на младежи, стимулиране и развитие на творчески умения и заложби, разширяване на възможностите за трудова реализация чрез демонс

Мрежа за грижи за възрастни хора – NEWA (Network Elderly Care)

Пет европейски страни (Австрия, България, Германия, Полша и Румъния), заедно с Турция и Хърватска ще разработят, приложат и създадат обща мрежа за грижи за възрастни хора . Те ще работят заедно и ще обменят идеи.

Проект „Моята мотивация за нашата реализация ” 01.08.2010 г.

Стимулиране на 18 младежи да търсят работа , вярвайки в собствените си възможности и сили , да се научат да представят себе си пред бъдещите работодатели , насочване къде и как да търсят работа

Проект SATURN

Името “SATURN”е абревиатура на “Social Advice, Return and Support Networking Project for the Ukraine”(социални консултации, връщане и партньорски проект за подкрепа на Украйна) , каквито са и задачите и целите на проекта