Новини

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

2017-05-31

Спортът и градът Vol. 1 - Скейт Парк Младост

Вижте какво стана в предишната събота в скейт парк Младост :)

2017-02-10

От ученик и студент към опитен учител - Павел разказва за своята ЕДС служба в Полша

Павел е един от доброволците с които се гордеем изключително много. Той е един от примерите, че чрез ЕДС проект може да следваш призванието си и да получиш ценен опит.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Приготви се! Варна Европейска Младежка Столица 2017!

Представяне и информация за работата на сдружение ЗА ТЕБ по проект Приготви се! Варна Европейска Младежка Столица 2017! 2016-3-BG01-KA05-035416

Доброволческа вълна

Представяне и информация за работата на сдружение ЗА ТЕБ по проект Доброволческа Вълна 2015-1-BG01-KA105-013491

Център за младежко развитие

Проектът цели да разшири предоставяните услуги за кариерно консултиране и по този начин да подобри благосъстоянието на младежи в неравностойно положение.

Доброволчество във Варна

Доброволчество във Варна

Варна - град на доброволци

Варна - град на доброволци

Доброволец-Черноморец

Спаси плажа - почисти след себе си

ЕДС в България

Кооперацията между белгийскa и българска организации

Европейска Доброволческа Служба

Европейска доброволческа служба (ЕДС) е част от програма Еразъм + на Европейската Комисия

ЕДС за всички

Дългосрочен обмен

Международен младежки обмен „Виж отвъд морето!

„Виж отвъд морето!” е двустранен младежки обмен между България и Испания и ще се състои между 22.04.2013/29.04.2013 във Варна, България

Център за реинтеграция Армения (RECEA)

Сдружение ЗА ТЕБ е партньор в проект Център за реинтеграция Армения

Млади и информирани

Проект ”Млади и информирани” е обмен между организации от Румъния и България.

Европейска доброволческа служба

Никога не е било по-лесно да учиш иработиш в чужбина!

Социално включване чрез изкуство

Проект ”Социално включване чрез изкуство” е обмен между организации от Унгария, Испания и България.

Шанс за Младежта

Този проект е обмен между организации от Исландия, Германия, Русия и България. Проектът включва трима млади доброволци .

Запознай се с Европа

Запознай се с Европа е мултинационален младежки обмен между Германия, Полша, България, Сърбия, Армения и Украйна, и ще се проведе между 19.09.2011 и 26.09.2011г. в Бремерхафен, Германия

Проект „Работилница за бижута”

На 08.02.2011г., сдружение „ЗА ТЕБ” стартира проект „Работилница за бижута” Проекта има за цел осмисляне на свободното време на младежи, стимулиране и развитие на творчески умения и заложби, разширяване на възможностите за трудова реализация чрез демонс

Мрежа за грижи за възрастни хора – NEWA (Network Elderly Care)

Пет европейски страни (Австрия, България, Германия, Полша и Румъния), заедно с Турция и Хърватска ще разработят, приложат и създадат обща мрежа за грижи за възрастни хора . Те ще работят заедно и ще обменят идеи.

Проект „Моята мотивация за нашата реализация ” 01.08.2010 г.

Стимулиране на 18 младежи да търсят работа , вярвайки в собствените си възможности и сили , да се научат да представят себе си пред бъдещите работодатели , насочване къде и как да търсят работа

Проект SATURN

Името “SATURN”е абревиатура на “Social Advice, Return and Support Networking Project for the Ukraine”(социални консултации, връщане и партньорски проект за подкрепа на Украйна) , каквито са и задачите и целите на проекта