Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Услуги и Дейности

Социални асистенти и Домашни помощници - почасово и целодневно, като целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи лица. Лицата извършващи тези услуги са добре подготвени и с опит в сферата, което гарантира качественото реализиране на тези дейности.

Социалният асистент подпомага лицата при общуването и поддържането на социални контакти, както и при необходимост от административни, медицински и други видове услуги. Дейността на социалния асистент е насочена към ограничаване на риска от изолация и риска от зависимост от институционални грижи. Социалният асистент работи в екип с други специалисти (личен лекар, социален работник, психолог, психиатър, педагог, дефектолог и др.) и с близките на потребителя.

Домашният помощник извършва почистване, помощ при поддържане на личната хигиена, приготвяне на храна, подготовка и помощ при хранене, закупуване на хранителни продукти и други.

Консултации за придобиване на чуждоезикови знания за младежи и възрастни;

Социално-правни консултации и информационно обслужване на хора в неравностойно положение; . В Сдружението работят високо квалифицирани специалисти, които могат да задоволят потребността ви от информация относно социално правни въпроси. Консултациите се извършват в офиса на организацията и по телефона.