Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Услуги и Дейности

Социални асистенти и Домашни помощници - почасово и целодневно, като целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи лица. Лицата извършващи тези услуги са добре подготвени и с опит в сферата, което гарантира качественото реализиране на тези дейности.

Социалният асистент подпомага лицата при общуването и поддържането на социални контакти, както и при необходимост от административни, медицински и други видове услуги. Дейността на социалния асистент е насочена към ограничаване на риска от изолация и риска от зависимост от институционални грижи. Социалният асистент работи в екип с други специалисти (личен лекар, социален работник, психолог, психиатър, педагог, дефектолог и др.) и с близките на потребителя.

Домашният помощник извършва почистване, помощ при поддържане на личната хигиена, приготвяне на храна, подготовка и помощ при хранене, закупуване на хранителни продукти и други.

Консултации за придобиване на чуждоезикови знания за младежи и възрастни;

Социално-правни консултации и информационно обслужване на хора в неравностойно положение; . В Сдружението работят високо квалифицирани специалисти, които могат да задоволят потребността ви от информация относно социално правни въпроси. Консултациите се извършват в офиса на организацията и по телефона.