Новини

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

2017-05-31

Спортът и градът Vol. 1 - Скейт Парк Младост

Вижте какво стана в предишната събота в скейт парк Младост :)

2017-02-10

От ученик и студент към опитен учител - Павел разказва за своята ЕДС служба в Полша

Павел е един от доброволците с които се гордеем изключително много. Той е един от примерите, че чрез ЕДС проект може да следваш призванието си и да получиш ценен опит.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Услуги и Дейности

Социални асистенти и Домашни помощници - почасово и целодневно, като целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи лица. Лицата извършващи тези услуги са добре подготвени и с опит в сферата, което гарантира качественото реализиране на тези дейности.

Социалният асистент подпомага лицата при общуването и поддържането на социални контакти, както и при необходимост от административни, медицински и други видове услуги. Дейността на социалния асистент е насочена към ограничаване на риска от изолация и риска от зависимост от институционални грижи. Социалният асистент работи в екип с други специалисти (личен лекар, социален работник, психолог, психиатър, педагог, дефектолог и др.) и с близките на потребителя.

Домашният помощник извършва почистване, помощ при поддържане на личната хигиена, приготвяне на храна, подготовка и помощ при хранене, закупуване на хранителни продукти и други.

Консултации за придобиване на чуждоезикови знания за младежи и възрастни;

Социално-правни консултации и информационно обслужване на хора в неравностойно положение; . В Сдружението работят високо квалифицирани специалисти, които могат да задоволят потребността ви от информация относно социално правни въпроси. Консултациите се извършват в офиса на организацията и по телефона.