Новини

2019-02-13

За първи път в България младежи стават доброволци у нас на пълна издръжка по Европейска програма

Този проект включва 11 младежа от България, които ще положат доброволческа служба във Варна. За първи път в България се предоставя възможност на участници и организации за доброволческа служба на национално ниво.

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Полезни връзки

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ/НПО/ В БЪЛГАРИЯ

Дом за стари хора във Варна 'Ален Мак'-намира се в местност "Ален мак", в близост до курортен комплекс "Златни пясъци"

Медикотехническа лаборатория ЕООД -фирма VIP+ (изработка на протези,помощни средства,ремонт и др.)

Пътеводител на културния стопаджия - (www.why42.info) Сайт за културния живот във Варна

ЗАКОНИ И НАРЕДБИ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ЗАКОНЪТ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА
И ПРАВНИЯ СТАТУС НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРАВА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ИНСТИТУЦИИ И МИНИСТЕРСТВА

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА ВАРНА

За България