Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Полезни връзки

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ/НПО/ В БЪЛГАРИЯ

Дом за стари хора във Варна 'Ален Мак'-намира се в местност "Ален мак", в близост до курортен комплекс "Златни пясъци"

Медикотехническа лаборатория ЕООД -фирма VIP+ (изработка на протези,помощни средства,ремонт и др.)

Пътеводител на културния стопаджия - (www.why42.info) Сайт за културния живот във Варна

ЗАКОНИ И НАРЕДБИ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ЗАКОНЪТ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА
И ПРАВНИЯ СТАТУС НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРАВА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ИНСТИТУЦИИ И МИНИСТЕРСТВА

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА ВАРНА

За България