Включи се в новия ни европейски проект: „Полезен ли е моят глас?“

Вие сте на възраст между 18 и 25 години и може би никога не сте гласували или имате колебания  по отношение на вота? Искате ли да научите повече за Европейския съюз и за основното ни право на глас?

Сдружение “ЗА ТЕБ“ е партньор на френската младежка асоциация Maison de l’Europe des Landes WIPSEE в новия проект „Полезен ли е моят глас?“, подготвен от и за млади европейци в навечерието на изборите за Европейски парламент на 9 юни т.г. Това е проект по програма Еразъм+ на Европейския съюз: Дейности за участие на младите хора, финансиран от Европейския съюз.

Кандидатствайте до 18 февруари 2024г. за основната група като се регистрирате онлайн тук: https://forms.gle/4PTiTiTzhBnBF82s7

Чуждестранни партньори по проекта са и организациите Comarca de la Jacetania (Общино Хасетания, Испания), Karvina Sustainably (НПО от Чехия) и Unga Paverkar (младежки съвет към Община Гьотеборг, Швеция).

Във фокуса са демократичните процеси и по какъв начин младите хора могат да се включат, за да допринесат за развитието на своя регион, на своята страна и на Европа.

В навечерието на европейските парламентарни избори през 2024 г. #VoteUtile има 4 цели:

  • Насърчаване на младежкото участие като се предоставят възможности на младите хора да се включат и да научат повече за стойността, възможностите и резултатите от гласуването.
  • Повишаване на осведомеността на младите хора за общите европейски ценности чрез основното право на глас.
  • Подобряване и усъвършенстване на цифровите умения и медийната грамотност на младите хора за ориентиране в информацията, особено по време на предизборния периоди.
  • Подобряване на връзката и прозрачността между хората, които взимат политически решения, и младите избиратели – дори извън рамките на предизборните кампании, с цел засилване на доверието в демократичните процеси.

За постигането на тези цели група от 6 младежи от всяка държава – участник в проекта ще се срещне с местни представители във властта и политическия живот, които взимат решения решения, за да обсъдят своята роля в демократичните процеси, да открият силата и въздействието на своя глас като избиратели и да участват активно в развитието на своя регион.

През месец април 2024 година всички участници ще се съберат на обучение във Варна, България, а през октомври 2024 година им предстои посещение в Европейския парламент в Страсбург, за да споделят своя опит и да обединят усилията си за активна и динамична младеж, овластена да се включи в европейските демократични процеси.

Кандидатствайте до 18 февруари 2024г. за основната група като се регистрирате онлайн тук: https://forms.gle/4PTiTiTzhBnBF82s7

Следете за бъдещи публикации, за да се включите в дейности по проекта за по-широка аудитория.

Всеки млад човек има глас, всеки глас има голямо значение!

Следете нашия сайт и профилите ни във Фейсбук и Инстаграм за актуални възможности и предложения!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.