„Алианс Франсез Варна“ посреща доброволците по най-новия проект

С много възможности за обмен на култура и знания, Алианс Франсез обявява началото на своя нов проект с идентификационен код 2023-1-BG01-ESC51-VTJ-000126918. този проект обхваща мобилността на участници за период от една година – от януари 2024 г. до януари 2025 г., с цел насърчаване на културния обмен и подпомагане на езиковото обучение.

Проектът включва двама чуждестранни доброволци, които са се ангажирали с дейности в продължение на 360 дни. Те играят ключова роля в подготовката, организацията, провеждането и оценката на събития и проекти от културната и образователната програма. Специфичните задачи включват изготвяне на текстове, оформяне на документи, популяризиране на събитията и проекта чрез различни рекламни средства и онлайн канали.

Доброволците не просто участват в събитията, но и активно съдействат в организирането и логистиката на изложби, лектории, прожекции, гостувания, дни на отворени врати и ателиета. Те също така подпомагат при изпитни сесии за владеене на френски език ДЕЛФ и ДАЛФ, езикови и тематични ателиета.

Участието на доброволците не само обогатява тяхното знание за френския език и културата, но и развива техните умения за работа в екип, презентационни, организационни и комуникативни умения. Те се сблъскват с разнообразни предизвикателства, като боравене с онлайн инструменти за комуникация, и развиват своята креативност, инициативност и творческо мислене.

Профилът на участниците включва младежи на възраст 18-30 г., които имат интереси в сферата на културата, междукултурния обмен, комуникацията, международното сътрудничество, образованието и обучението, управлението на международни проекти. Комуникацията на френски език е от съществено значение, за да се гарантира активно участие в изпълнение на дейностите по проекта.

Този иновативен подход не само способства за обогатяване на културния пейзаж на младите хора, но и им подпомага да развият умения и знания, които ще им бъдат ценни в бъдещето, като същевременно укрепва връзките между двете култури.

 

Информация за Алианс Франсез

Алианс Франсез Варна е организация, посветена на разпространението на френския език и култура във Варна. Чрез предлагане на курсове по френски език и организиране на разнообразни културни събития, Алианс Франсез Варна предоставят възможности не само за обучение, но и създават платформа за културен обмен и взаимодействие между местната общност и представители на френската култура.

Алианс Франсез Варна също така е международно признат изпитен център за френските езикови дипломи DELF и DALF, предоставяйки курсове за всички нива и възрасти. Тези курсове обхващат начинаещи, деца, подрастващи и кандидат-студенти, както и специализирани курсове по разговорен френски. Така, участниците в проекта имат възможност да подобрят своите езикови умения, което е от съществено значение за успешното изпълнение на задачите им по проекта.

“Алианс франсез” Варна е част от глобалната мрежа “Алианс франсез” по света, координирана от Фондация “Алианс Франсез” в Париж. Това свързва проекта със световни стандарти и най-добрите практики в областта на френския език и култура.