Възможност за доброволчество във Франция по програма Европейски корпус за солидарност

Търсим младежи на възраст от 18 до 30 години за доброволци по програма Европейски корпус за солидарност във Франция за проекти на партньорската ни организация  „Le bij Brest“.

Проектите за младежки координатори за образователни и културни инициативи ще продължат 10 месеца от 29/08/2024 до 29/06/2025Изискват се основни умения по френски език, както и основни ИТ компетенции.

Кандидатствайте възможно най-скоро като изпратите CV и кратко мотивационно писмо до volunteer@foryoubg.org като посочите реферетнтия номер на предпочитаното място.

Младежки координатори за образователни и културни инициативи в гимназия „Жул Лесвен“ – реф. №75

Гимназия „Жул Лесвен“ е общообразователна, технологична и професионална гимназия с 1400 ученици. Двамата ESC доброволци ще помагат на педагогическия екип да организира, разработи и води проекти и семинари, в гимназията или извън нея. В общата къща на учениците доброволците ще трябва да организират проекти с ученици за екологично и гражданско съзнание, за да дадат живот на това пространство. В столовата, специално място за учениците, доброволците ще продават с учениците храна и напитки, ще разпространят плейлист, ще украсяват и т.н. Не на последно място, доброволците ще трябва да организират ключови моменти:

  • тематични седмици за здравето , екологично съзнание, равенство, европейски страни и др.
  • турнири (пинг-понг, футбол и др.)

Младежки координатор за образователни и културни инициативи в гимназия „Dupuy de Lôme“ – реф. №76

Гимназията „Dupuy de Lôme“ е общообразователна, технологична и професионална гимназия с около 950 ученици. Един ESC доброволец ще помага на педагогическия екип да организира, разработи и води проекти и семинари, в гимназията или извън нея. В общата къща на учениците доброволецът ще трябва да организират проекти с ученици за екологично и гражданско съзнание, за да дадат живот на това пространство. В столовата, специално място за учениците, доброволецът ще продава с учениците храна и напитки, ще разпространят плейлист, ще украсяват и т.н. Не на последно място, доброволецът ще трябва да организира ключови моменти:

  • тематични седмици за здравето , екологично съзнание, равенство, европейски страни и др.
  • турнири (пинг-понг, футбол и др.)

Младежки координатор за образователни и културни инициативи в център „La Maison Familiale Rurale de l’Iroise“ – реф. №77

La Maison Familiale Rurale de l’Iroise (MFR) е център за професионално и селско обучение. Приветства младежи от 14 до 20 години (80% са момичета) за начално и продължаващо обучение в „Early Childhood“.
MFR предлага няколко мисии на един ECS доброволец:
– Да се повиши европейската осведоменост на младите ученици (изучаване на чужди езици, европейска култура и т.н.) чрез оригинални методи
– Да ръководи културни проекти, да организира семинари за гражданство, екологично съзнание, за неговата култура или държава и т.н.
– Създаване на тематични седмици, свързани с европейските страни чрез насърчаване на междудисциплинарните практики на преподаване в MFR
– Придружаване на училищни екскурзии
– Да участва в колективния живот на интерната чрез организиране на работилници, дебати, филмови дебати и др.
– Да създадем различна връзка с местните партньори, като внесем европейска нотка

Програма Европейски корпус за солидарност ти осигурява:

  • Настаняване с други доброволци в общ обзаведен апартамент, но с отделна стая за всеки;
  • Джобни и пари за храна по време на престоя;
  • Застраховка:
  • Абонамент за местен транспорт;
  • Международно признат сертификат за участие.

Следете нашия сайт и профилите ни във Фейсбук и Инстаграм за актуални възможности и предложения!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.