Сдружение ЗА ТЕБ търси участници за Mеждународна младежка среща в Германия на тема „(Анти)Дискриминация на база етническа и национална идентичност”

Сдружение ЗА ТЕБ търси участници за Mеждународна младежка среща в Германия на тема „(Анти)Дискриминация на база етническа и национална идентичност”

Meet Europe (Запознай се с Европа) е мултинационален младежки обмен между участници от Германия, Полша, България, Сърбия, Армения и Украйна, и ще се проведе между 19.09.2011 и 26.09.2011 в Бремерхафен, Германия. Основна тема на този обмен е „(Анти)Дискриминация на база етническа и национална идентичност”, а основните му цели са да развие солидарност и толерантност между младежи от различен произход; да засили взаимното разбирателство между хора от различни страни; да запознае младежите с техните човешки права и свободи.

В продължение на 8 дни, четирима младежи от всяка страна, заедно със своя групов лидер, (общо тридесет души) ще се срещнат и ще опознаят други страни, традиции и култура. Те ще научат повече за дискриминацията и ще обсъждат как да се борят с нея. Допълнително, младежите ще се запознаят и с реални примери от практиката за работа с малцинства и имигранти, ще се запознаят със своите човешки права и не на последно място ще се забавляват. След приключване на срещата, всеки участник ще получи международен сертификат Youthpass, съдържащ информация за знанията и уменията, които е придобил по време на тази среща.

Срещата е подходяща за студенти, учещи социални науки, журналистика, право, европеистика и публични финанси, както и за всички които се интересуват от темата на обмена без значение дали са студенти или не.

Единствените изисквания към участниците са: да са младежи на възраст между 18 и 25 години, да имат желание за активно участие в подготовката преди срещата и дейностите след нея и да проявяват интерес към този обмен. Не се изисква владеене на чужд език. Приоритетно ще бъдат включени участници от малцинствен произход и такива от малки населени места.

За участниците са осигурени пътни, настаняване и храна за целия период на престоя.

Мотивацията си изпращайте на електронен адрес : e.raynova@foryoubg.org

Краен срок 31.05.2011 г.

Повече информация за проектът и сдружение ЗА ТЕБ можете да откриете на www.foryoubg.org

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.