Добре дошли!

{d o: b r ə   d ɔ ʃ l ɪ }


Сдружение ЗА ТЕБ е българска Неправителствена организация,
локализирана в град Варна.

ние сме

Сдружение ЗА ТЕБ


Сдружение ЗА ТЕБ e младежка неправителствена организация, основана през 2009г. в град Варна. Нашите дейности целят създаване на благоприятна среда за творческо и професионално развитие на младежите както в нашия град, така и в цялата страна. Работим по проекти и инициативи, свързани с неформално образование, продължаващо обучение, дейности за свободното време, активно гражданство и социално включване. Прочетете повече за нас.

53

Настаненистажанти

10

Изпратенистажанти

55

НастанениДоброволци

25

ИзпратениДоброволци

70

Настанени участници в МО

28

Изпратени участници в МО

нашата дейност е

Доброволчество и младежки обмени


Сдружение ЗА ТЕБ е акредитирана организация, която осъществява проекти за доброволчество, младежки обмени и обучения по програма Еразъм +. Ние подкрепяме младежи от цялата страна да намерят своята мечтана доброволческа позиция, както в България така и в чужбина. Организацията работи с местни и международни партньори в реализирането на проекти за краткосрочна и дългосрочна младежка мобилност. Сдружение ЗА ТЕБ приема чуждестранни и местни доброволци, съдейства при търсене на участници в младежки обмени и отговаря за подбора на кандидатите, които да се включат в дейностите на партньорските организации.

както и

Стажове за студенти и ученици


От 2015 година Сдружение ЗА ТЕБ осъществява проекти в сферата на професионалното образование. Ние подкрепяме кандидатите при намиране и провеждане на студентски и ученически стажове по програма Еразъм+. Организацията се занимава и с прием на стажанти от чужбина. Нашият екип може да помогне на Вашето учебно заведение да организира професионален стаж за своите възпитаници, или на Вашия бизнес да намери чуждестранни стажанти, които да се включат във Вашата дейност.

и едно

Място ЗА ТЕБ


През 2011 година Сдружение ЗА ТЕБ започва да провежда творчески работилници, в които се включва малка група младежи в неравностойно положение и местни доброволци. Оттогава заниманията на арт-социалната работилница се провеждат всяка седмица, а с годините участниците и идеите се увеличават. През 2017 година насам тази дейност се обособява в отделно пространство. Днес Място ЗА ТЕБ е дом на разнообразни не само на творчески работилници, но и на социални инициативи, събития, обучения, международни вечери и др.

Свършете се с нас

можете да се свържете с нас и чрез
Facebook и Skype

office@foryoubg.org

Офисът ни

ул. Македония №157
гр. Варна 9000

Маршрут