Month: февруари 2011

Изложба-базар

Изложба-базар Сдружение За Теб представя работилница за бижута изложба-базар На 02.03.2011г. Ви каним в Гранд-Мол Варна етаж -1 от 19.00 часа на нашата благотворителна изложба-базар за бижута. Участници: Иван, Маги, Криси, Стела и Зоя Режисура:Валентина Ангелова и Деница Николаева, Проектът се…


Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност. Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност.…


Сдружение За Теб е партньор по проект за създаване на обща мрежа за грижи за възрастни хора

Сдружение За Теб е партньор по проект за създаване на обща мрежа за грижи за възрастни хора Примерни дейности на мрежата , ще бъдат: 1. Подобряване на обмена на информация в сектора грижи за възрастни хора, както и обмен на знания и умения 2. Размяна на правни, тарифни и оперативни стандарти за…


Нова стратегия за повишаване правомощията на хората с увреждания

Как може в Европа да се предоставят стоки и услуги по-достъпни за хората с увреждания? Как могат хората с увреждания да упражняват своите граждански права, когато толкова много остават изолирани от обществото? Това са два от въпросите, разгледани от новата европейска стратегия за хората с…


„Работилница за бижута”

На 08.02.2011г., сдружение „ЗА ТЕБ” стартира проект „Работилница за бижута” Проекта има за цел осмисляне на свободното време на младежи, стимулиране и развитие на творчески умения и заложби, разширяване на възможностите за трудова реализация чрез демонстриране и упражняване на различни техники и…


ДБТ-Варна обявява процедури за наемане на безработни лица по мерки за заетост

ДБТ-Варна обявява процедури за наемане на безработни лица по мерки за заетост Отворени са порцедури за наемане на безработни лица по мерки за заетост . По мерките могат да се наемат лица с и без увреждания , за почасово и пълно работно време , за сезонна заетост, за стаж и чиракуване. На…