Сдружение “За теб” си партнира с организации в множество страни и подпомага младежи и младежки работници при търсене, кандидатстване и провеждане на младежки обмени, както в страни от Европейския съюз, така и извън него.

Какво е младежки обмен?

Младежките обмени са проекти, в които, чрез методите на неформално образование, участниците придобиват знания и умения по дадена тема, срещат се с техни връстници от цял свят и имат възможност да посетят чужди страни и да се запознаят с различни култури.

 • Програма на Европейската комисия по програма Еразъм +
 • Краткосрочен проект
 • Могат да участват младежи от 15 до 30 години и един лидер на група
 • Начин за придобиване на различни умения и изпълнение на задачи, съобразно програмата и целите на обмена
 • Страни, в които мога да отида на младежки обмен – държави от Европейски съюз и техни партньори

Как мога да участвам в Младежки обмен?

Всеки на възраст между 15 и 30 може да се включи в младежки обмен, или да осъществи такъв проект по своя идея – не е задължително да има специално образование, или умения. Ето няколко стъпки, които трябва да направите, за да се включите във вече готов проект:

 • Намиране на проект
 • Намиране на изпращаща организация
 • Подготовка за кандидастване
 • Подготовка за заминаване и участие

Какво е осигурено за всеки участник в Младежки обмен?

 • Здравна застраховка
 • Храна
 • Настаняване
 • Пари за транспорт
 • Обучение
 • Подкепра от страна на изпращащата организация
 • Сертификат за участие, който може да се приложи при кандидатстване за работа

Защо да избера Сдружение “За теб” за моя изпращаща организация?

Сдружение “За теб” има опит в провеждането на младежки обмени в страната, както и в изпращането на младежи на младежки обмени в чужбина. Нашите членове могат да участват както в младежки обмени, така и в обучения за младежи, младежки и социални работници, и професионалисти в различни области – образование, култура, спорт, човешки права и други. Организирай обмен с нас – контакт .

Можете да прегледате нашите проекти и да видите какви младежки обмени сме организирали досега в България и чужбина за наши членове. Информация за досегашни младежки обмени може да намерите и в нашия блог.