Център за реинтеграция Армения (RECEA)

Сдружение ЗА ТЕБ е партньор в проект Център за реинтеграция Армения (RECEA), който има за цел да подпомогне арменски имигранти да се завърнат и реинтегрират в родината си. Освeн дейности за доброволно връщане, по прокета ще бъде изграден център в Арменската столица Ереван, който ще действа като звено за реинтеграционни мерки с акцент върху семействата и непълнолетни.

RECEA започва на 1-ви Декември 2012 г. и ще продължи 18 месеца. Страните-партньори в този проект са Германия, Полша, Армения и България. Общият бюджет за действията е в размер на 625.479,40 € и се осигурява от Европейската комисия чрез Европейски фонд за връщане.

От 2002 г. насам, около 100 арменци се връщат всяка година от Германия в Армения. Тези деца и юноши се сблъскват с проблеми за усепшна реинтеграция в родината си. Опитът от имиграцията може да бъде особено травмиращ. Случва се непълнолетни да страдат от психологически проблеми, да знаят малко за културата и езика в тяхната страна на произход. Дори когато завърналите се деца са учили да говорят арменски, способността им да пишат правилно на езика е много по-ограничена. Всичко това може да доведе до тяхното социалното изключване обратно в страната им.

За да се смекчи въздействието на тези проблеми, добре изпитани практики за доброволно връщане ще бъдат приложени. Тези мерки включват:

– Консултация и подготовка преди завръщането

– Съдействие и подкрепа по време на връщането и

– Реинтеграция и материална подкрепа

Всички тези мерки са създадени така, че да помогнат на хората успешно да се включат в икономиката, да придобият стабилност и независимост, след тяхното завръщане у дома.

Реинтеграционния център в Ереван ще предлага педагогически и психологически услуги за непълнолетни деца и техните семейства. Ще се предоставят езикови курсове за мигрантите, за да научат арменски език. За децата ще се провеждат културни събития, за да научат повече за произхода си. Местни жители (които не са имигранти ), също ще бъдат поканени да участват в дейностите на центъра, с цел укрепване на отношенията между имигрантите и местното общество.

блог : http://receaproject.blogspot.com/p/blog-page.html