Международен младежки обмен „Виж отвъд морето!

„Виж отвъд морето!” е двустранен младежки обмен между България и Испания и ще се състои между 22.04.2013/29.04.2013 във Варна, България. Основната тема на този курс е изкуство и култура и неговите основни цели са да се насърчи участието на млади хора с увреждания от две различни страни в международен обмен, които ще им даде възможност да опозная другите култури и гледни точки на хора от различни страни . Проектът също така иска да насърчи взаимното разбирателство между хора от различни страни.

По време на осем дни, 16 млади хора от двете страни ще са заедно с техните ръководители на групи (20 души на брой) ще опознават други държави, традиции и култури чрез различни методи на неформалното обучение. Те също така ще организират международна вечер с традиционни ястия от двете страни и изложба със снимки, видео и традиционна музика в младежко пространство във Варна. Там те ще представят на местната общност и младите хора информация за техните страни. Изложбата ще покаже снимки от всяка страна, представяйки красотата на природата, интересното историческо наследство, традиции и т.н. В родна земя, испанската група ще покаже изложба в родния си град и по този начин нашата инициатива ще бъде представена в Испания.

“Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.”