Month: декември 2014

Дейности в работилницата на За Теб

Дейности в работилницата на За Теб Сдружение “За Теб”, което осигурява подкрепа на хора в неравностойно положение, работи по няколко проекта и дейности, сред които - европейска доброволческа служба, програмата Еразъм +, провеждане на уъркшопи и др. Сдружението отговаря както за управлението и…