Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“ е организиран от холандската организация „Rock Solid Foundation”. Сдружение За Теб е партньорът от българската страна, като се явяваме и домакин на събитието.

Този проект ще се осъществи в България, в с. Кранево в периода 22.09- 02.10.2017. Ще се включат по 5 младежи и лидер от 8 различни държави- Холандия, България, Словения, Румъния, Португалия, Турция, Италия и Полша общо 48 души. Обменът ще протече в смесени групи, тъй като от всяка държава ще се включат участници с и без увреждания, като се цели по един неформален, различен и забавен начин да се постигне успешна интеракция между участниците, всеки да успее да подобри комуникативните си умения, да научи нещо ново и да се зареди с вдъхновение, че каузата ни да направим обществото ни по- разбиращо и толерантно към разчните има смисъл, защото всеки заслужава шанс за достоен живот.

Групата по проекта планира еднодневна разходка до град Варна с цел запознаване с местните младежки организации, така че всеки, който има интерес да се запознае с дейностите по- проекта е добре дошъл. Допънителна информация за конкретната дата и програма на посещението ще сеобяви допълнително на сайта ни и на Facebook страницата ни.