Професионалисти и студенти се срещнаха във Варна, за да обсъдят добрите практики в международните професионални мобилности

На 23.11.2017  “Сдружение ЗА ТЕБ” организира уъркшоп – “Международен трансфер на добри професионални практики”, който се проведе в приятната, неформална атмосфера на Хале 3 във Варна. Място, където се организират различни събития и социални инициативи. За участие в уъркшопа бяха поканени представители на бизнеса, студенти и ученици от професионални гимназии. Събитието беше част от “The European Gateway” – проект, създаден от 8 организации от 5 държави (Франция, Гърция, Италия, Испания, България) в рамките на програмата „Еразъм +“.

Преставяне на проекта The European Gateway“

Първата част на срещата започна с представяне на участниците и презентация на проекта. Елина Райнова, председател на “Сдружение ЗА ТЕБ”, разказа за общите директиви и очакваните резултати. Проектът “The European Gateway” има за цел да създаде решения за проблеми общи за много европейски страни като безработица, интеграция на младите хора в активна работна среда и по-добро качество на професионалното обучение, придобито от утвърдени професионалисти. Идеята е чрез разпространението на най-добрите практики, знания и умения на всяка страна да се подобри качеството на труда в международен мащаб.

Работни задачи

По време на следващата сесия, участниците бяха разделени на групи и работиха по различни теми. Първата група трябваше да напише очакванията на компания, която приема чуждестранни стажанти. Задачата на другата група беше да изброи очакванията на стажанта. Последния екип трябваше да направи списък с всички ползи за компанията, която приема чуждестранни стажанти. След работата по групи, участниците представиха резултатите си. Беше много интересно да се види отношението към идеята за международна мобилност от различни гледни точки.

Кои бяха участниците?

В събитието участваха български компании от различни области: туризъм, ресторантьорство, образование, култура и организации от неправителствения сектор. Благодарение на разнообразието отучастници, които се включиха в събитието, беше възможно да чуем мнението на всички страни, ангажирани с професионални международни мобилностии. Освен това, някои от участниците които вече имаха практически опит с подобни програми го споделиха с нас. Например нашата доброволка Marie-Gabrielle разказа за нейният международен стаж във Варна. Тя сподели добрите моменти, както и трудностите, възникнали по време на мобилността. Представителите на компании също споделиха какво са научили от участието на местни и международни стажанти в техния бизнес. Многото примери дадоха възможност на участниците да анализират подробно всички аспекти на професионалната мобилност.

 

След продуктивната работна част, професионалисти, студенти и младежи имаха възможност да продължат  дискусията по време на освежаващ коктейл. Някои от тях дори решиха да поддържат връзка за да реализират проекти и идеи в бъдеще заедно. “Сдружение ЗА ТЕБ” иска да благодари на “Бистро Bonjour”, “Алианс Франсез – Варна”, “Infopoint”, “Yo-ho-hostel”, “The Black Sheep”, “Pharside” и на всички младежи които отделиха времето си и взеха участие в срещата. Също така благодарим на Социална работилница “За Теб” за вкусната храна, предвидена за събитието.