Търси се кандидат за 6-месечен стаж в Милано, работа в областта на младежки мобилности и международно доброволчество

Сдружение ЗА ТЕБ търси стажант, който да помага на персонала на посрещащата организация.

Информация за проекта и посрещащата организация

Местоположение: Милано, Италия
Посрещаща организация: Associazione Joint
Период: юли 2019 г. до декември 2019 г. или август 2019 г. до януари 2020 г.
Продължителност: 6 месеца
Срок за кандидатстване – 7 ми юли 2019
Работни часове: 40 часа седмично

Сдружение Joint работи в областта на младежките мобилности и международната доброволческа дейност, най-вече – но не само в рамките на програмата „Еразъм +“. Организацията се занимава с младежки обмени и международна доброволческа дейност (както като посрещаща, така и като изпращаща организация), неформални образователни дейности, писане и изпълнение на проекти по програма Еразъм + и управление на уебсайтове за комуникационната стратегия на всичко това.

Задачи на стажанта и условия

 • Дейности по изпращане / приемане на младежки обмен
 • Координиране на хостинг дейността на ЕКС
 • Управление на международния процес по изпращането на доброволци
 • Да допринася за реализирането на проекти на организацията
 • Превод на статии на английски или испански за английско / испано-езичните уеб-сайтове, поддържани от асоциацията

Стажът попада в рамките на проект „Работа в Европейски корпус за солидарност“. Той включва разходите за пътуване и застраховката, плюс месечни джобни пари и малка заплата, но не покрива разходите за настаняване. Тъй като цените за наем в Милано са доста високи, препоръчваме на кандидатите да са готови да споделят двойна стая. Има възможност да бъдете настанени в двойна стая (живеещи с друг стажант), предоставена от посрещащата организация през юли и август за 300 € на месец – с включени: интернет, храна и т.н, за да имате възможност да потърсите място за останалата част от стажа.

Профил на кандидата

За да кандидатствате за тази обява, са необходими следните критерии:

 • Възраст между 18-30 години
 • Да сте от държава от ЕС, страни партньори или Норвегия / Исландия / Лихтенщайн
 • Добро ниво на владеене на английски език, писмено и устно
 • Предишен опит в областта на „Еразъм +“ е предимство
 • Интерес към областта на младежките мобилности, методологията на Еразъм + и неформалното образование
 • Мотивация да работите и да участвате през целия период на проекта

За да кандидатствате за тази позиция, моля изпратете CV и мотивационно писмо на английски до volunteer@foryoubg.org. Моля, в темата на мейла да посочите точната позиция, за която кандидатствате. За Ваше услеснение, може да копирате следния текст – 6-месечен стаж в Милано в организация, занимаваща се с международна мобилност.