Младежки обмен In Your Shoes във Варна

 

От 20-ти до 27-ми октомври 2019 във Варна се проведе международен младежки обмен „In your shoes“ финансиран по програма Еразъм+, включващ участници от България, Румъния, Полша и Холандия. Сдружение За Теб беше в ролята на организатор, координатор и домакин на проекта. В обмена се включиха 24-ма младежи с различни възможности, придружители и груповите им лидери.

Основни цели на младежкия обмен

Този младежки обмен беше естествен продукт на нуждите на младежите в неравностойно положение, с които работим в посока социализация на международно ниво, запознаване с нови култури и нови приятели, и желанието им активно да се включат като домакини на международно събитие във Варна. Основната цел на младежкия обмен беше да се подкрепи социалното включване на младежи с различни възможности (в т.ч в неравностойно положение), да се запознаят с други култури и да се усетят като част от една по-голяма общност – европейска и международна, да се развие солидарност и толерантност сред младите хора чрез методите на изкуството

 

Работилницата за изработване на картички.

Какво се случи по време на проекта

В рамките на 6 дни, младите и техните помощници и групови лидеи живяха, работиха и твориха заедно като чрез групови игри и творчески работилници, се запознаха с различни традиции и култура, споделиха опит как на различни места в Европа се справят с проблемите на хората с увреждания. Всяка държава проведе различна работилница – България представи рисуване върху тениски, Румъния – апликация с природни материали, Полша – изработване на картички, Холандия – танцова работилница и флашмоб. По този начин всяка от групите беше предизвикана да вземе организацията в свои ръце и да представи пред останалите работилницата си и да се постарае всички участници да бъдат включени в осъществяването им. Също така в рамките на младежкия обмен, бяха организирани традиционни вечери, в които всяка д
ържава представи културата, храната, музиката и танците си.

Програмата включваше интересни теми и дейности за обмен на култури, опит и интереси под формата на игра. В един от дните беше организирано Сити Рали, в което взеха участие освен 24-мата участници, и още 25 младежи, гостуващи на франкофонската организация Алианс Франсез Варна. Всички заедно изпълниха лист със забавни задачи за опознаване на забележителностите в гр. Варна и местната култура, направиха си снимки и клипове на ключови места в града. Друга част от заниманията включваха посещение на местен ресторант с традиционна кухня, в свободната вечер българските участници заведоха групата в местен бар и участваха в Beer Pong състезание и стигнаха до полуфинал и тн.

Финално събитие на проект

На 26 Октомври беше организирано събитие в Хале 3, на което бяха поканени локални организации и младежи за да се запознаят с целите на проекта и участниците в този младежки обмен. Флашмобът от Холандската творческа работилница беше представен на площада пред СОУ Димчо Дебелянов и предизвика интереса на местните граждани.

В края на обмена всички участници споделиха, че всички вече са едно голямо семейство и ефектът от обмяната на интереси, опит и култура, и създаване на нови приятелства е постигнат успешно.