Младежки обмен в Жешов, Полша

Сдружение ЗА ТЕБ набира участници за одобрен младежки проект „Mediability“ в Жешов, Полша.

Търсим 6ма участници, плюс групов лидер, които да се включат в проекта, и един допълнителен придружител при нужда на участниците е неравностойно положение.

  • Дати на провеждане: 28.09 – 07.10. 2020
  • Краен срок за кандидатстване: 09 септември 2020

Информация за младежкия обмен

Проектът има за цел да покаже на младежи от различни групи как могат да се обединят и ефективно да използват медиите с цел овластяване и по-добра комуникация. Чрез осъщестяването на проекта организаторите искат да увеличат възможността за участие на хора с увреждания в социалния и културен живот и да повдивгнат тема за междукултурен диалог.

Цели младежкия обмен

  • Придобиване на знания как да допринесете за увеличаване на качеството на живот на хора в неравностойно положение
  • Ще разберете как да изразявате себе си чрез различни медии и платформи
  • Ще придобиете нови социални умения
  • Ще развиете житейски умения, използвайки медийни и лични начини за междукултурно взаимодействи
  • Как да използвайте медиите за междукултурно учене и разбиране на културни различия
  • Ще получите основни знания за фото и видео заснемане
  • Ще научите различни местни и европейски възможности за младежта

Профил на участниците

Търсим активни и социално отговорни младежи от 18 до 30 годишна възраст и имат интерес към темата.

Участниците трябва да искат да научат повече относно интеграцията на младежи в неравностойно положение в обществото, целенасоченото използване на медиите за добри каузи, активното европейско гражданство и да са отворени за междукултурен обмен с други млади хора. Желателно е да имате основни познания по английски език, тъй като това ще е основният език по време на проекта.

За да кандидатствате за този проект, моля, пратете CV и кратка мотивация на office@foryoubg.org до 9 септември 2012. Моля в темата на имейла да посочите за кой проект кандидатствате.