Търсим участници за младежки проект Ecology Act! свързан с екологията във Варна, България

Сдружение ЗА ТЕБ търси 10-ма младежи на възраст между 15 и 20 години за участие в младежки обмен на екологична тематика. Работният език по време на обмена е Английски. 

Начало на обмена:15.10.2020

Край на обмена: 19.10.2020

Срок за кандидатстване: 30.09.2020

Място на провеждане: Варна

Проектът ECOLOGY ACT е международен младежки обмен с участници от Франция и България. 

Целите на обмена:

Да насърчи междукултурният обмен и европейските ценности и да предприеме конкретни стъпки за популяризиране на екологичен начин на живот с нулев отпадък чрез еко инициативи, работилници и срещи с представители на различни организации.

Дейности:

  • Работилници за рециклиране.
  • Спортно събитие.
  • Почистване на плажната ивица във Варна.
  • Местни посещения, както и срещи с екологични организации за обогатяване на знанията на групата за съществуващи действия и екологични проблеми в България.
  • Езикови дейности: разговорни ателиета на английски, български, френски.
  • Подготовка на видеоклипове на тема „нулев отпадък“: използване на видео инструменти, интервюта, видео редактиране)
  • Изготвяне на колективен дневник под формата на видео ежедневник, който може да бъде споделен на живо или в публикация.

 

Настаняване: Осигурено е настаняване за участниците, които не са от Варна

Храна: За всички участници в обмена е осигурена храна

Кандидатстване: За да кандидатстване моля попълнете формата тук – shorturl.at/cxT67