Отворени позиции: ивент мениджмънт и развитие на европейските ценности във Франция!

 

Търсиш възможност за развитие в сферата на културата и работата с медиите? Или пък искаш да се развиваш в мултикултурна среда, разпространявайки европейските ценности и възможности? Имаме предложения ЗА ТЕБ! Разгледай тези 3 дългосрочни проекта в различни региони във Франция, където набират доброволци за страхотни позиции. Разбери подробности в текста >>>

За да кандидатстваш изпрати ни CV и мотивационно писмо на имейл адрес volunteer@foryoubg.org ASAP.

Работа с младежи за разпространяване на Европейските ценности

Дати на проекта: 03/09/2021 – 28/08/2022

Организация и дейности по време на проекта:

Градът Хендае, с популация от около 17,000 души, е разположен в югозападната част на Франция, точно на границата с Испания. Търсят се двама доброволци по проект, чиято главна цел ще бъде да промотират Европейските практики и информация относно Европа на местно ниво. 

Доброволците ще се ангажират с най-различни проекти в града с различни партньори от разнообразни възрастови групи. 

 • И двамата доброволци ще вземат активна роля в анимацията на програми, насочени към информация за Европа. Тези дейности ще се проведат в развлекателния център на града (по време на училищните ваканции) или по време на извънкласните занимания на двете местни училища, с ученици на възраст от 6 до 11.
 • Също така те ще участват в организирането на културни дейности в сътрудничество с Културната служба (театрални фестивали през май и юли 2021 г.).
 • Единия доброволец ще си сътрудничи основно с Младежката информационна служба и младежки работници с цели, ориентирани към развитието на международни дейности. Задачите на другия доброволец ще бъдат по-ориентирани към иницииране на международен обмен с акцент върху спортни и развлекателни дейности със спортната служба на града. Те ще имат възможност да предлагат свои собствени дейности и да развиват нови партньорства.

Условия, които предоставя посрещащата организация:

Доброволците ще споделят тристаен апартамент с още един доброволец. Те ще получават месечен бюджет за храна и джобни. Ще им бъдат осигурени също така велосипеди, като същевременно с това могат да се използват и безплатен градски транспорт. Уроци по френски език ще бъдат осигурени два пъти седмично от местната асоциация. Доброволците ще участват в обучение при пристигането си и по средата на проекта. Разходите са покрити.

Профил на доброволеца:

И двамата доброволци трябва да се интересуват и да искат да се развиват в сферата на младежката анимация, неформалното образование и организирането на събития. Доброволецът, който ще се занимава със спортните дейности, трябва да се интересува съответно от спорт и спортни събития. Познанията по френски език не са задължителни, но са силно препоръчителни. 

Работа с културни дейности

Дати на проекта: 04/09/2021 – 30/06/2022

Организация и дейности по време на проекта:

Доброволецът ще участва в дейностите на Културната служба на UPPA в офиса на баския бряг в студентската къща в Байон. Целта на проекта е да се подобрят отношенията между интернационалните художници и жители на баските брегове, независимо дали са студенти или не. Връзката с Културната служба на UPPA в По и нейната мрежа, разработена от 2005 г., позволява на офиса на Байон да включва баското крайбрежие на европейски турнета на много интересни артисти. „Микроскопът“, кръстен от Културната служба на баското крайбрежие, организира около 15 събития на сезон. Доброволецът ще участва в изработката на дизайн, логистиката и популяризирането на няколко събития (съвременна музика и изпълнения на живо) и ще се запознае с различните новости и техники на сценичните изкуства. Новите медии и комуникация ще бъдат в основата на този проект, но също така и заснемането и видео монтажът.

Графикът на доброволеца ще бъде попълнен от Службата за международни отношения като посредник, отговарящ за създаването на програма от дейности, насочени към приемане и интегриране на международните студенти в кампуса на Нив (Байон) и Монтоури (Англет), например посещения на градове и музеи, езикови кафенета и др.

Условия, които предоставя посрещащата организация:

Доброволецът ще остане да живее в студиото на студентска резиденция в Байон. Той/ тя ще получава месечен бюджет за храна и местен транспорт. Уроци по френски език ще бъдат осигурени два пъти седмично от университета. Доброволците ще участват в обучение при пристигането си и по средата на проекта. Разходите са покрити.

Профил на доброволеца:

Доброволецът трябва да има умения в областта на видеообработката, фотографията, графичния дизайн и работата с медии. Той / тя трябва да бъде самостоятелен в работата си и да се интересува от организация на събития, изкуство и културата. Търси се артистичен кандидат. Той / тя е препоръчително да имат поне средно ниво на френски и напреднал английски език.

Проект за култура, евент мениджмънт и езици 

Дати на проекта: 01/09/2021 – 30/06/2022

Организация и дейности по време на проекта:

Мястото „La Maison des Langues“ е асоциация и център за езиково обучение, който е топъл и приветлив към всички! Обучителите са професионалисти, което означава, че предлагат качествени курсове, както и персонализирани програми според учащите.
Множеството преподавани езици позволяват на организацията да излезе извън границите, които всеки човек изгражда около себе си, както и да внесе „живот“ в мултикултурен квартал. В допълнение приветства всеки, който е готов да се впусне напред към нови знания без предразсъдъци.

В подкрепа на екипа, доброволецът ще участва в развитието на приемащата организация чрез различни дейности:
създаване на образователни инструменти
разработване на ресурсен център или подпомагане на всеки друг проект в съответствие с духа на Maison des Langues. По време на доброволческия период доброволецът ще бъде включен в следните дейности:

 • Проектиране, планиране и изпълнение на събития. След периода на адаптация, доброволецът ще бъде насърчен и подкрепен да добави своите идеи към програмата от дейности, предлагани в структурата;
 • Асистиране или водене на социолингвистични семинари
 • Приветствие на нови членовете
 • Работа с бежанци, като се разработват културни дейности, адаптирани към условията им на живот във Франция и техния проект. Приемащата организация иска да реализира дейности, включващи както бежанци, така и членове на организацията
 • Идеи за действия, чрез които всички членове да могат да се срещнат по темата за езиците и / или културата
 • Следване на езиковите курсове, провеждани от нашите учители, и асистиране в специални курсове, като например посещение на града с бежанците
 • Допринасяне за цялостното развитие на „Maison des Langues“, чрез участие във вече действащите дейности, или чрез предложение на нови действия, винаги в съответствие с глобалния проект на организацията
 • Участие в тематични дейности като: разходки, тематични дни и др.

Условия, които предоставя посрещашата организация:

Възможността се предоставя от френската програма Service Civique. Доброволецът ще бъде директно заплатен от френското правителство и от Maison des Langues като посрещаща организация. След това доброволецът ще трябва да покрие собствените си разходи.
Приемащата организация ще подкрепи доброволеца да намери място за настаняване благодарение на местна организация, отдаваща жилища под наем на млади хора, за да подпомогне тяхната интеграция (млади работници, студенти, доброволци, безработни младежи …).

Профил на доброволеца:

 • Между 20 и 25 години
 • Много добро владеене на английски език (C1 level)
 • Широкоскроени, любопитни и мотивирани младежи.
 • Препоръчително е да имате опит в сферата на лингвистиката, социолингвистиката.
 • Човек, който е готов да взаимодейства с местното население и да добие културен опит
 • Някой, който е активен слушател и желае да работи в екип
 • Добри комуникационни умения по френски език (доброволеца ще трябва да подобри нивото си по френски език по време на престоя си като посещава часове по френски език и активно се включва във френско-говорящата среда).