“Национална младежка карта” започва годината с двама доброволци

Национална младежка карта доброволческа инициатива

Стартира проект за младежко овластяване по програма “Европейски корпус за солидарност”. В продължение на една година двама доброволци ще подкрепят дейностите на Сдружение “Национална младежка карта”. Младежите изпълняват службата си в Urban point, гр. София и съдействат в реализирането на проекти в сферата на младежта до 1 февруари 2023г.

ЗАДАЧИ

Двамата доброволци извършват следните дейности:

 • Търсят, създават и разпространяват младежка информация чрез каналите на организацията;
 • Комуникират с партньорски организации;
 • Правят проучвания и анкети;
 • Систематизират информация в сферата на младежката политика; участват в застъпнически кампании;
 • Участват в организирането на младежки събития;
 • Организират дейности в подкрепа на достъпа на млади хора до култура.
 • Организиране на дейности в подкрепа на достъп на млади хора до култура
 • Организират на дейности в подкрепа на хора с увреден слух
 • Подкрепят за изпълнението на административни задачи, свързани с младежки проекти;
 • Реализират лични проекти и инициативи;
 • Участват в организационни срещи на екипа.

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

В резултат на проекта, младежите ще придобият или повишат знанията и уменията си в различни направления:

 • Знания за управление и координиране на инициативи и проекти;
 • Знания за проектна рамка, области на знание и различни инструменти за
 • управление;
 • Знания и умения за организиране и планиране на събития;
 • Умения за координиране и управление на ресурси, време и рискове:
 • Умения за постигане на резултати спрямо заложените цели и документирането
  им;
 • Знания и умения в сферата на рекламата;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникационни умения;
 • Междукултурни знания;
 • Знания за ЕС и неговите принципи и ценности;
 • Повишено желание за участие в граждански инициативи
 • Знания в сферата на младежката работа и политика на местно, национално и
  европейско ниво;
 • Знания в сферата на неформалното обучение;
 • Чуждоезикови умения;
 • Гъвкавост, адаптивност, самостоятелност;
 • Умения за работа с хора от различен произход;
 • Толерантност и приемане на различията

Участието в проекти по програмата “Европейски корпус за солидарност” са възможност за младите хора да придобият разнообразни личностни и професионални умения и да натрупат опит. По време на службата си доброволците ще се включват само в инициативи с нестопански характер. Дейностите, в които те ще участват, са от обществен интерес и помагат за преодоляване на младежката безработица, възпитание в европейски ценности и насърчаване на активно гражданство. Доброволците ще имат подкрепяща функция и ще подпомагат регулярния екип на организацията. Те ще имат възможност да се запознаят и включат в различни дейности и задачите им няма да бъдат повтаряеми и рутинни. През целия период на
службата си те ще бъдат насочвани от супервайзор, който да им дава насоки за изпълнение на задачите им и ще ги подкрепя по време на работа.