Младежи с увреждания и младежки организации, вдъхновени от терапия с коне

сдружение за теб терапия с коне младежи с увреждания

От 23 до 28 май в с. “Чавдар” се проведе обучителен обмен (Learning Exchange). Целта е на участниците да се предостави време и пространство за oбсъждане на установени и нови практики на терапия, подпомагана от коне.  Обменът се реализира по проект YEAT на Фондация „ПКБ“, заедно с Luck 33 от Франция и Brussels outdoor school (BOS). Сдружение ЗА ТЕБ е партньор на инициативата. В нея се включиха професионалисти, младежки работници и младежи с увреждания. В рамките на пет дни всички успяха да се опознаят, да обменят мисли, вълнения и опит и да го приложат на практика. 

Първата локация на обмен бе едно от най-добрите за живеене села в България – село “Чавдар”, разположено на 75 км. от София. По време на обмена е проведен културен предиобед, включващ тържесто в местното училище, посветени на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май. 

Втората локация на обмена бе ранчо, в което се провеждат дейностите на Ф-я Пейнт и Куортър Хорс България. То се намира на около 30 мин. пътуване с кола от село “Чавдар”. Дом е на 8 коне от породите Пейнт и Хафлингер и 4 кучета. Конете се отглеждат възможно най-близо до естествената им среда, като няма конюшни. Имат достъп до големи пасища и река. Животните не са подковани и се обучават посредством меки методи. В продължение на два дни, всички участници в обмена се докоснаха до “магията” на конете. Най-младите за първи път се приближаваха и яздиха. Те бяха подкрепени от опитни инструктори и терапевти от България, Франция и Белгия. За всички посещението бе емоционално, вдъхновяващо и незабравимо изживяване. 

„Със сигурност тази среща вдъхнови много нови идеи и възможности за всички участници. Но за мен лично, веднага щом се прибрах във Варна, предложих на колегите да реализираме проект на местно ниво за деца и младежи в неравностойно положение, за да се докоснат до магията на конете и природата още през лятото.“, сподели председателят на Сдружение ЗА ТЕБ Антонина Атанасова. 

Всеки от партньорите участва с група от петима души, които имат опит или интерес по темите:

  • терапевтичната работа с коне
  • работа с деца и младежи в неравностойно положение
  • младежка работа и доброволчество.

Всички 21 участници насочиха работата си в това да насърчат младежите да се включат в дейности, свързани с терапия, асистирана от коне. 

В групата на Сдружение ЗА ТЕБ бяха трима младежи с интелектуални затруднения, заедно с придружителите им и двама младежки работници.  Участие взе и хипотерапевтът от гр. Варна – Ирена Методиева. Младежите бяха изключително развълнувани. За първи път пътуваха с влак и метро, докоснаха се и яздиха кон, а някои дори за първи път се срещнаха с чужденци. 

Резултатите и ефектът от терапията ще бъдат обобщени в специален наръчник, подготвен от участниците.