Net the NEETs – младежки работници от цяла Европа споделиха своя опит в Чехия

Net the NEETs  – Младежки работници от Европа се събраха заедно в Чехия на семинар за създаване на контакти, за да генерират нови идеи и проекти в подкрепа на младежи  от NEETs .

Целта:

Целта на семинара беше да се създадат  условия за комуникация и създаване на партньорства между представители на НПО и младежки работници. Всеки от участниците  имаше опит с организиране и изпълнение на проекти по Еразъм+ и/или работа с NEETs и младежи в неравностойно положение.

Участниците:

Председателят на Сдружение ЗА ТЕБ, Антонина Атанасова се включи в тази мобилност за създаване на контакти по покана на организаторите от Сдружение BRNO FOR YOU от Чехия. Основната ѝ задача бе да обмени опит с други НПО от Европа с близки ценности и целеви групи. Освен това, имаше условия за създадаване на нови контакти и бъдещи партньорства.

Участваха още представители на НПО и младежки работници от: Чехия, Португалия, Гърция, Кипър, Румъния, Естония, Германия, Турция, Сърбия.

Програмата:

Програмата беше изпъстрена с практически задачи, работа по реални казуси, генериране на идеи за бъдещи съвместни инициативи, обмяна на опит и добри практики. Домакините се погрижиха за срещи с местни НПО в Брно, които подкрепят интеграцията на младежи в риск от отпадане от образователна система, които споделиха опита си и отговориха на въпросите на участниците. Беше осигурена и възможност за културна програма и разходка из гр. Брно.

В програмата беше предвидена сесия за създаване на разнообразни и провокативни промоционални материали.  Целта им е да се привлече вниманието на младите за участие в мобилности по програма Еразъм +:

В резултат на срещата се създадоха много нови партньорства, генерираха се идеи за бъдещо сътрудничество, които очакваме да се реализират още през 2023г.