„Дейността ми като доброволец е ключова част от израстването ми като личност“ – Владо от Фондация 42

Представи се с няколко думи!

Здравейте, казвам се Владимир, на 23 години съм и в момента съм студент по медицина в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Бил ли си доброволец преди? Разкажи ни за мястото, на което си доброволец!

Бях доброволец в продължение на една година към проекта Канал 4 на Фондация 42. Доброволческата ми дейност бе свързана със създаването на подкасти и аудиообработка.

Какво те мотивира да кандидатстваш за този проект?

Мотивация да участвам намерих в концепцията на проекта, а именно създаване на аудио и видео съдържание с цел стимулиране на гражданска активност и критично мислене, развитието на което намирам за много важно. В екипа се запознах с хора, от които научих много. Възможността да работя заедно с тях само затвърди мнението ми, че да стана доброволец беше много добро решение.

Разкажи ни за опита си като доброволец! Какви бяха основните ти задачи?

Основните ми задачи в проекта бяха свързани със създаване на аудио и видео съдържание, което включва няколко стъпки: процесът на самото записване, обработката на аудио и видео материалите и сглобяването на финалния продукт.

Пред какви предизвикателства се изправи по време на проекта?

Предизвикателствата, въпреки че ми е трудно да ги определя като такива, поради факта, че ги преодолях бързо, бяха свързани с изграждането на работни навици и спазването на определените срокове за изпълнение на задачите. Още след първите няколко записани и качени подкасти изградих определен ритъм на работа, който ми позволи да се справя без допълнителни трудности със задачите ми в проекта.

Кой е любимият момент от доброволчеството ти?

При започване на доброволческата ми работа бях впечатлен от условията на труд, които ми се предлагаха – точно и ясно планиран график на възложените ми дейностите (по часове!), липса на излишна сковаваща йерархичност с ръководителите на проекта, контакт с независим ментор, готов да помогне при разрешаването на възникнали трудности и не на последно място, силно мотивиран екип. В началото дори ми беше странно, че всичко може да бъде толкова добре подредено.

Какво ще кажеш на младите хора, за да ги мотивираш да станат доброволци?

Доброволческата дейност доразви у мен чувството за отговорност – не само към моя труд, но и към (както в моя случай) зрителите и слушателите на крайния продукт. Те имат очаквания относно стойността на информацията, която достига до тях, което не ти позволява да пренебрегнеш и най-малкия детайл. Това внимание към детайла впоследствие се пренесе и към други аспекти от живота ми. Укрепна увереността ми при преодоляването на предизвикателства. Дисциплината относно разпределението на времето и жонглирането с няколко задачи едновременно са незаменими умения. Това трябва да се развие колкото се може по-рано и да стане част от арсенала от индивидуални качества на всеки един млад човек. Смело заявявам, че доброволчеството ми помогна да открия организационни таланти, които не подозирах, че притежавам. Ако мога да обобщя – дейността ми като доброволец е ключова част от израстването ми като личност.

Какво те очаква след края на проекта? Какво си планирал занапред?

След финала на проект се опитвам да запазя досега си с доброволческия свят. Вярвам, че мога да допринеса още много за развитието и популяризирането на този тип дейност сред младите хора. Защото не трябва да забравяме – да си доброволец е не само полезно за обществото, а и много забавно!

Можете да разгледате подкасти с Владо:

„Европейски доброволци в Швейцария – с Хинка Станимирова“ – https://www.youtube.com/watch?v=R2L-55UeBIU

„Европейски доброволец – с Данило Джалович от Сърбия“ – https://www.youtube.com/watch?v=-fvM_ke0F3Q

„Европейски доброволец напът за Испания – с Дейанира Борисова“ – https://www.youtube.com/watch?v=SyxsN3rXFpk

„Доброволец по европейски – с Алек Йорданов от ММЦ Перник“ – https://www.youtube.com/watch?v=pKTNs34pQpo&t=2s

Следете нашия сайт и профилите ни във Фейсбук и Инстаграм за актуални възможности и предложения!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.