Сдружение за споделено учене „Ела“ с първи проект по Европейски корпус за солидарност

Сдружение за споделено учене „ЕЛА“ е организация с нестопанска цел, базирана в София, България. Фокусира се върху подкрепата на деца и млади хора в тяхното учене и личностно израстване. Организацията стартира като Център за приобщаващо образование през 2007 г. Оттогава налага приобщаващата среда като ценност и споделена отговорност в българските училища. Работи под името „ЕЛА“ от 2019 г. и се ангажира с изграждането на социални и емоционални умения, програми за обучение и наставничество и онлайн курсове за учители и младежи. Сдружението работи с деца, младежи и училища от 15 години, като допринася за развитието на приобщителното, гражданското и образователното развитие в България.

В момента организацията изпълнява пилотен проект, по който приема доброволци по програма Европейски корпус за солидарност. Първите доброволци започнаха дейности през ноември 2022 година и ще бъдат част от „ЕЛА“ за 6 месеца. След тях се очакват още двама младежи, които да подпомагат организацията за същия период.

Център „ЕЛА“

Доброволците ще съдействат за дейностите на две от основните звена на сдружението. Едно от тях е центърът на „ЕЛА“ в София, където младежите ще работят в сферата на маркетинга и организирането на събития. Те ще съдействат за PR кампании, маркетингови проучвания и изпълнение на маркетингови задачи, свързани с дейността на компанията в подкрепа на ръководството и професионалния персонал. Доброволците ще придобият познания за основите на трудовата дейност на маркетинговия отдел. Основен фокус ще е работата, свързана с онлайн маркетинговото представяне на организацията и екипа за управление на събития. Разбира се, ще получат въвеждащо обучение, регулярна супервизия и допълнителни насоки.

Зелен образователен център в село Стъргел

Другите доброволчески позиции ще са в първия зелен образователен център в София и София област. Доброволците ще бъдат обучени за поддръжка на сгради и градини, включително:

  • дървообработване
  • работа с естествени материали
  • довършителни ремонтни дейности
  • разработване на програми за деца и работа с тях (развлекателни дейности, творчески дейности, образователни игри, неформално обучение и детски лагери).

Чрез тези дейности доброволците ще придобият съответните умения, знания и увереност. Ще бъдат включени в среда на ангажирани млади и не толкова млади хора от гражданския сектор, интересуващи се от света около себе си и активно отстояващи позициите си, подкрепящи развитието на доброволците да придобият увереност в собствените си способности да допринесат за кауза и да помогнат за стимулиране на тяхната активност.

Всички доброволци ще получат сертификат за участие и Youthpass сертификат, които ще валидират получените знания и умения. Така, те ще бъдат насърчавани да ги използват в процеса на последващи обучения, образование или търсене на работа. Такива инструменти за валидиране на опит и знания на европейско и национално ниво ще помогнат за бъдещата им реализация на пазара на труда.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.