Цветан: „Възможностите за сдружаване, пътуване, всичко това е безценно и развива меки умения“

Европейски корпус за солидарност НМФ доброволчество

Здравей! Как си?

Привет, благодаря, страхотно!

Представи се с няколко думи!

Казвам се Цветан, доброволец съм в Секретариата на Национален младежки форум, заместник-председател съм на Студентски клуб на политолога и на Общински младежки съвет – Шумен.

Бил ли си доброволец преди?

Да, от 2019 година в ОМС – Шумен се занимавам с доброволчество и младежко овластяване.

 Разкажи ни за мястото, на което си доброволец!

Национален младежки форум е организацията – шапка на младежките организации в страната, обединява  над 40 младежки организации и се застъпва за тях.

Европейски корпус за солидарност НМФ доброволчество

Какво те мотивира да кандидатстваш за този проект?

Познавах се част от екипа и бяхме работили на терен в Шумен, затова, когато разбрах, че има възможност да кандидатствам, реших да опитам. Европейски корпус за солидарност е една страхотна възможност и се радвам, че заедно създаваме общество от доброволци.

Разкажи ни за опита си като доброволец. Какви бяха основните ти задачи?

По време на доброволчеството се занимавах с логистика на събития. Изцяло обезпечаването на събитията минаваше през мен – от настаняването на гостите, наемането на зали, кафе-паузи, хранения, транспорт до бележките за ученици и водачите за гости и модератори.

Имаше ли предизвикателства, пред които беше изправен по време на проекта?

Наложи ми се да участвам в изготвянето на политически документ, да оформям документи, писах покани до политически партии и висшестоящи лица.

Имаш ли любим момент от доброволчеството си?

Имам – на едно събитие бяхме заедно целият секретариат и целият управителен съвет, заедно носихме материали.

Повлия ли пандемията на дейността ти?

Не, в никакъв случай.

Какво би казал на младите хора, за да ги мотивираш да станат доброволци?

Корпусът е страхотна програма – някак си имам принадлежност към Европейския съюз. Усещам ползите като европейски гражданин, възможностите за сдружаване, пътуване –  всичко това е безценно и развива т. нар. soft skılls, меките умения.

Европейски корпус за солидарност доброволческа

Какво те очаква след края на проекта?

Ще продължа да работя като координатор по проект в Национален младежки форум и развитието си в областта на политологията.

Следете нашия сайт и профилите ни във Фейсбук и Инстаграм за актуални възможности и предложения!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.