Приключи международният проект „YEAT“, посветен на терапията с коне

Проектът #YEAT завърши, а за екипа на Сдружение ЗА ТЕБ участието в него беше истинска привилегия и ни донесе огромно удовлетворение.
Три организации си партнираха по проекта YEAT – Сдружение ЗА ТЕБ (България), QUEST (Белгия) и Creativi108 (Италия). Водеща роля имаха нашите партньори от Фондация Пейkт и Куортър Хорс България / Paint and Quarter Horse Foundation Bulgaria.
 анималотерапия българия
Проектът изпълни основната си цел – принос в развитието на терапията с помощта на коне за хора с увреждания и включване в нея на младите хора. Един от трайните и ценни резултати от проекта е изготвеното „Ръководство за участие на младежи в терапия с коне“. Този свободен ресурс на английски език в помощ на терапевти, обучители, младежки работници, неправителствени организации е достъпен на следния линк: https://www.pqfbulgaria.org/youthinequineassistedtherapy.
 

Следете нашия сайт и профилите ни във Фейсбук и Инстаграм за актуални възможности и предложения!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.