Доброволец в Германия? Кандидатствай до 15 юни!

Един град – шест места за 12-месечно доброволчество!

Свържи се с нас до 15 юни 2023 г. и кандидатствай за доброволец в Лайпциг от септември 2023 до август 2024 година. Изпрати CV и мотивационно писмо на английски език на volunteer@foryoubg.org и добави референтния № на позицията, от която се интересуваш:

  • Реф. № 045: Доброволец за работа в областта на музиката и културата във „Вила Келер“ – социално-културен център за обучение на групи, звукова лаборатория, открита сцена, театрални и хорови групи с деца и младежи.

Доброволецът подкрепя седмичните музикални, комуникационни, театрални или групови семинари, оказва и техническа подкрепа за концерти и музикални събития, затова е необходимо да се интересува от музика и техника. Свириш ли на инструменти? Перфектно!!! Ще те поканят да свириш на сцената по време на събитията, ако желаеш. Ще подкрепяш също така ваканционната програма за ученици и семинарите за групи в училищата.

  • Реф. № 046: Доброволец в Работилница за детска и младежка култура JuKuWe – обществена институция за деца и младежи, отворена за всички, разположена в югоизточната част на Лайпциг, която провежда курсове, проекти и работилници за деца и младежи в областта на изкуството и културата като театър, изобразително изкуство, фотография, литература, мултимедия, рисуване и керамика

Доброволецът ще подпомага текущите проекти в зависимост от своите способности и интереси в областта на изкуство, мултимедия, театър, портрет или приложни изкуства с деца и младежи, ще има работа в офиса във връзкас проектите – напр. кореспонденция, дизайн на флаери и др. Доброволецът също така трябва да измисли, подготви и осъществи собствени проекти (например собствени работилници по време на училищните ваканции и др.), а през лятото ще участва в младежки обмен.

  • Реф. № 047: Доброволец за занималня след училище в свободното и прогресивно Съседско училище“ (NaSch).

Това място е за теб, ако обичаш да работиш с деца, интересуваш се и си отворен към  свободна/прогресивна/реформаторска педагогика. Основните познания по немски език са предимство, плюс е също така, ако доброволецът владее френски език заради двуезичния профил.

  • Реф. № 048-А: Доброволец в детска градина „Монтесори“.
  • Реф. №048-Б: Доброволец в детска градина „Слънчев кът“ с двуезичен профил – немски и френски.

И в двете детски градини се интересуват от културен обмен, различни влияния, за да дадат на децата реална представа за нашия разнообразен свят. Доброволецът подпомага работниците в ежедневната им работа с децата и създава собствени малки или по-големи проекти в детската градина. Той/тя ще се запознае с педагогическата концепция в практиката. Доброволецът ще се съсредоточи върху по-големите групи (4-6-годишни). Той/тя ще организира тържества, ще се запознае и ще организира съвместно работата с децата и родителите; ще участва във важни процеси като подготовката на по-големите деца за училище. Той/тя ще навлиза активно в аспектите на собствената си култура в ежедневието с децата и ще създава специални проекти в тази връзка.

  • Реф. № 049: Социално-културният център „Вилата“ – модерна младежка, културна и социална институция в близост до центъра на Лайпциг с повече от 100 събития и курсове всяка седмица. Широк спектър от дейности за всяка възрастова група (от ранно музикално обучение на малки деца до“ обратно в училище“ обучение на възрастни) в различни жанрове (от хорове до младежки театрални групи).

Доброволецът ще подкрепя подготовката, провеждането на семинари и седмичните медийно-падагогически проекти. Други теми и технологии, с които работят или биха искали да проучат допълнително с помощта на доброволеца са Javascript/Typescript, Java/Kotlin, C#, Python, Lua, C, Unreal Blueprints; 3D моделиране за гейм дизайн, Pixelart, Анимации и SFX (Resolve Fusion). Подкрепя проекта за игри „Spiellabor“ веднъж седмично. Учасктва в подготовката, провеждането на международен младежки обмен.     Възможност за участие в курсове и семинари в медийната лаборатория. Документиране на проектите и създаване на рекламни материали като листовки, плакати и съдържание за социалните медии (предпочитани са умения и опит в областта на графичния дизайн в Canva, InDesign или Photoshop). Административни задачи, свързани с резервациите на оборудване и тъмната стая.

Следете нашия сайт и профилите ни във Фейсбук и Инстаграм за актуални възможности и предложения!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.