Търсим двама доброволци за 7 или 8 месеца в Румъния

Два проекта в съседна Румъния спешно се нуждаят от доброволци по програма Европейски корпус за солидарност. Доброволците трябва да са на възраст от 18 до 30 години, да владеят английски език и биха искали да подкрепят местната общност в град Миеркуря Чук (Miercurea Ciuc) за 7 или 8 месеца (от септември или октомври 2023 до 25.05.2024г.)

Кандидатствайте на volunteer@foryoubg.org като изпратите CV и посочете референтния номер на проекта (виж описанието по-долу).

Осигурени са настаняване, транспорт, джобни и пари за храна, здравна осигуровка и сертификат Youthpass за уменията, придобити при положената доброволческа служба.

Ето и възможностите:
1) Проект за приобщаване на общността – референтен № 65
– Започва на 4 септември или на 2 октомври 2023 г. и продължава почти 8 месеца (7 месеца, 24 дни)
– Търсим 1 доброволец от ЕС за организиране на дейности за изграждане на общност за местните жители

2) Обучение и грижи в клубове за деца след училище – референтен № 66
– Започва на 4 септември или на 2 октомври 2023 г. и продължава 7 месеца
– Търсим 1 доброволец от ЕС за организиране на извънкласни дейности за деца в селски клубове за извънкласни дейности.

Доброволците ще организират няколко събития за местната общност – например клубове за разговорни езици, вечери на викторини и вечери на настолни игри. По време на езиковите клубове местните жители ще могат да упражняват знанията си по чужди езици. Доброволците ще подготвят различни теми, за да направят разговорите и дебатите да бъдат забавни за участниците. Най-важното е, че доброволците ще организират клубове на родните си езици, ако това е интересно за местните жители.

Вечерите с викторини се организират през първия понеделник на всеки месец в кафене, където доброволците подготвят куиз от 8 кръга с по 10 въпроса във всеки. Обикновено един или двама местни доброволци също помагат, за да може неанглоговорящите също да се включат.

Вечерите за настолни игри се организират всеки последен петък на месеца като приемащата асоциация е съорганизатор заедно с друга местна организация. Доброволците могат да се интегрират в рамките на местната общност като играят заедно настолни игри.

Доброволците също така ще трябва да разработят брошура „Клубове в общността – инструменти и техники“, в която ще запишат какви събития и клубове са организирали и която да
може да се използва като ръководство за бъдещи доброволци.

Те ще посетят и местни училища, където ще разкажат за доброволчеството, за програмата ЕКС и ще опитат да наберат доброволци.

 

Следете нашия сайт и профилите ни във Фейсбук и Инстаграм за актуални възможности и предложения!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.