Антонина Атанасова

Име: Антонина  Атанасова

Позиция: Координатор дейности към Социална работилница и член на УС

Био: Антонина е родена през 1985 в град Шумен, но през 2000г се мести във Варна за да продължи образованието си. През 2008г взема бакалавърски степени „Застраховане и социално дело“ и „Организация и управление в Туризма“ в Стопанска академия „Д.А.Ценов“ гр Свищов

Любовта й към приложните изкуствтота и алтернативните социални дейности я подтикват да стане добворолец в Сдружение За Теб през Септември 2012 година, като се включва в организираните от сдружението работилници за младежи в неравностойно положение.. Не след дълго става един от водещите организатори на дейностите в работилницата, като към днешна дата е ангажирана и с подготовка, и реализиране на различни проекти към местни и национални програми, както  и с менторство на нови местни и чуждестранни доброволци и стажанти