ИГРАЙ С НАС!

Спортен клуб за хора с увреждания „Варна 2010“ организира демонстративни срещи по баскетбол на колички 3х3. Инициативата има за цел представяне на играта баскетбол на колички и възможностите за усвояване на знания, овладяване на двигателни умения и навици, възпитаване на ценни социални и морални качества.

Демостративните срещи ще се проведат на:

Варна – 07.07.2018 /събота/ 18:00 ч. до 19:30 ч. в зала „Христо Борисов“

Добрич – 08.07.2018 / неделя/ 10:00 ч. до 11:30 ч. спортния салон на у-ще „Стефан Караджа“

Двигателното усъвършенстване на личността играе решаваща роля за функционалното състояние на организма, което е от изключително голямо значение за успешна всекидневна учебна, битова и професионална дейност.