Европейска доброволческа служба

Никога не е било по-лесно да учиш  и  работиш в чужбина!

 

Европейската доброволческа служба (ЕДС) е възможност за млади хора (от 18 до 30 години), даработят като доброволци в друга страна за период от 2 до 12 месеца. Пътуването в чужбина е отворено за всички, независимо от тяхното образование, произход или езикови умения!

Гледайте този!:

В коя сфера мога да работя по време на моята ЕДС?
• околна среда,
• изкуство и култура,
• дейности с деца,
• млади хора
• или възрастни ,
•спортни дейности за свободното време

•и много други.

 

Защо да избера ЕДС?

 • -За да пътувам в чужбина

 • – За да намеря своя собствен път-

 • -За да правя това, което ме интересува

 • – Моят глас има значение

 • – Възможност за промяна

 • – За да натрупам опит

 • – За да намеря нови приятели

 • – младежи среда
 • -Собствен проект

 • – За фда науча чужд език

 • – Собствено място за престой

 • – Храна

 • – Джобни пари

 • – Покрити пътни разходи

 • – Застраховка

 • – Безопасност

Къде мога да положа ЕДС?

Почти навсякъде по света: страните от Европа , Азия , Африка дори Австралия, Бразилия и САЩ