Търсят се: 2-ма доброволци към общинска информационна служба в Кремона, Италия

Изглед от историческата част на Кремона.

УДЪЛЖЕН КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ! Нов срок – 30 август 2019!

Сдружение ЗА ТЕБ търси 2-ма доброволци за дългорсочен проект по програма Европейски корпус за солидарност в Кремона, Италия.

Място на проекта: PROJECTS AND RESOURCES SERVICE, Cremona, Italy
Продължителност на доброволческата служба: 12 месеца
Начало: Септември 2019
Край: Септември 2020
Краен срок за кандидатстване: 30 август 2019 (включително)

Информация за посрещащата организация

Projects and Resources Service е офис, който работи в кооперация с общината в Кремона и подкрепя осъществяванеto на различни партньорства и проекти на местно, национално и Европейско ниво. Организацията разпространява информация за възможностите за младите хора и сдруженията (програми и дейности като Европейски корпус за солидарност, Еразъм +, мобилност за младежки работници, младежки обмени, доброволчесто, Европа за гражданите, предложения за проекти в региона Ломбардия, инициативи на частни фондации и др). Също така офисът оказва подкрепа при планиране на проекти. Освен това, екипът на службата се занимава с организиране на събития заедно с други организации в района: Деня на Европа, Ден на доброволеца, Ден на междукултурния диалог, семинари и конференции, информационни дни за регионални, национални и Европейски програми (по-специално за младежта и сдруженията).

Някои от доброволците на организацията по време на информационно събитие.

Задачи на доброволците:

 • Мониторинг на официалните канали на Европейския съюз, на италианската държава, на региона Ломбардия;
 • Мониторинг на институционалните уебсайтове за търсене на възможности;
 • Изготвяне и разпространение на брошури и др;
 • Поддържание на профили в социални мрежи;
 • Идентифициране на теми, които могат да бъдат интересни за местната общност, също и на базата на предложенията, идващи от службите на територията, от организациите на гражданските обществото и гражданите;
 • Търсене на документи за програми, покани за предложения, формуляри и ръководства за планиране на проекти;
 • Търсене и контакт с международни партньори;
 • Подкрепа в проекти, посветени на участието на младите хора и активното гражданство с фокус върху хора с бежански статут или в неравностойно положение за подобряване на социалния им статус и граждански умения и компетенции;
 • Подкрепа на групи от млади хора в планирането на проекти и при участие в европейски и национални партньорства;
 • Подкрепа при попълване на исканите формуляри и финансиране на необходимите ресурси за съфинансиране;
 • Избор на предложения за партньорство от други страни;
 • Подкрепа за дейностите, свързани с национални услуги в Италия
 • Участие в организирането на събития;
 • Участие в моменти на оценка на въздействието върху местната общност информационни дейности;
 • Изготвяне на доклади за дейностите;
 • Участие в работни групи, специално посветени на изготвянето на информационни материали;
 • Участие с други доброволци (европейски и италиански) в дейности, свързани доброволчество, информация и комуникация на възможностите за мобилност за младежи;
 • Aктуализиране на уебсайтове и профили на социалните мрежи на организацията;
 • Организиране и участие в презентации за италиански студенти / младежи относно ЕСК и други възможности за мобилност (със съдействието на други доброволци в града или на бивши доброволци);
 • Представяне и развитие на Английски клуб: седмична среща, която е отворена за местните хора (особено младите), за да откриват, изучават и усъвършенстват своя английски език;
 • Изучаване и усъвършенстване на италиански език;
 • Планиране и предлагане на нови дейности според уменията и компетенциите си;

Проектът има за цел да предложи на доброволеците възможност да работят съвместно с професионалисти от персонала и да научи как да подготви проект, да го управлява, да установи и поддържа контакти с всички партньори.

Профил на доброволците

Търсим доброволци, които са динамични, креативни, комуникативни, търпеливи и които знаят какво искат да правят. Кандидатите трябва да са на възраст поне 21 години, да говорят английски и са мотивирани да научат бързо италиански. Организацията иска да посрещне мотивирани хора, които желаят да научат италиански, да работят в екип, гъвкави и креативни. Идеалните кандидати за доброволческата позиция са хора с интересни хобита, със собствени идеи и отворени за различни култури. Желанието да се види и да се направи нещо ново, любопитство към света и други култури са добре дошли.

За да кандидатствате е необходимо да изпратите CV и мотивационно писмо на volunteer@foryoubg.org. Моля, като кандидатствате да посочите позицията, за която изпращате документите си.