Младежки обмен в Латвия през октомври 2019

Снимка: Latvia Travel

Сдружение ЗА ТЕБ търси участници за одобрен младежки обмен в Сигулда, Латвия. Проектът ще събере участници (младежи и представители на различни организации) от 5 европейски държави.

 • Дати на провеждане: 10-19 октомври 2019
 • Краен срок за кандидатстване: 25 септември 2019

Информация за младежкия обмен

Чрез осъществяването на този проект искаме да увеличим участието на хората с увреждания в социалния живот, да ги възприемаме като активни граждани, продуктивни и полезни за обществото, за разлика от обикновените, болезнени възгледи. По време на обмена искаме да обсъдим как Европейският съюз помага на хората с трудности и как би могъл да го направи по-добре. Ограничаването на социалното изключване, премахването на пречките и бариерите, улесняването на мобилността и използването на информационните технологии са целите на Европейската общност, както и на всички организации партньори в проекта.

Практическа информация

Всички разходи за транспорт, настаняване и храна на участниците са покрити от финансирането на проекта по програма Еразъм+.

Цели на този младежки обмен

Предмет на обмена са медиите и комуникацията в живота на младите хора (включително младежите с увреждания), като основните цели са:

 • Споделяне на основни познания за правене на снимки и видеоклипове
 • Придобиване на ИТ умения за увеличаване на шансовете на участниците на пазара на труда
 • Подобряване на качеството на живот на хората с увреждания
 • Развиване на социални умения чрез използване на медийни и лични, междукултурни взаимодействия
 • Участниците да се научат да изразяват себе си по интересен и безопасен начин, като използват медийни инструменти
 • Да се използват медиите за междукултурно обучение и разбиране на други култури
 • Да се разпространят до знанията на участниците за по-нататъшни местни и европейски програми и възможности

Профил на участниците

Младежите, които искат да се включат трябва да са активни и социално ангажирани, да се интересуват от интеграцията на хората с увреждания в обществото, медии, активно европейско гражданство, имат интерес към различните култури и са отворени към среща с и общуване с хора от всякаква възраст, пол, социално положение и т.н. Добре е кандидатите за този младежки обмен да имат основни познания по английски. Обменът е подходящ за младежи с увреждания.

Търсим:

 • 5-ма младежи от 18-30 години
 • 1 лидер на група (18+)
 • 1 помощник на лидера (18+)

Страни и партньори в младежкия обмен

 • Латвия: Solis Tuvāk
 • България: Association FOR YOU
 • Португалия: „H2O“-Associação de Jovens de Arrouquelas
 • Полша: Stowarzyszyszenie Rodzicow i Opiekunow Dzialajacych na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych
 • Италия: YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION YMCA PARTHENOPE ONLUS

За да кандидатствате за този проект, моля, пратете CV и кратка мотивация на volunteer@foryoubg.org до 25 септември 2019. Моля в темата на имейла да посочите за кой проект кандидатствате.