Търсим 1 кандидат за одобрен доброволчески проект в Марсилия

СПЕШНО! УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ!

Сдружение ЗА ТЕБ търси 1 кандидат за дългосрочен доброволчески стаж по програма ЕДС в Марсилия, Франция.

Обща информация

Доброволецът ще прекара 6 месеца в Марсилия като част от екипа на нашите партньори от посрещащата организация.

Посрещаща организация

Eurocircle Marseille е организация, която насърчава европейското гражданство чрез осъществяване на международна мобилност (доброволчество, стажове, семинари…).

Старт на доброволческия стаж: Януари 2020
Продължителност на доброволческия стаж: 6 месеца
Краен срок за кандидатстване: 31 декември 2019
Тема на проекта: Младежка мобилност и европейско гражданство

Задачи и профил на кандидата

По време на ЕДС проекта доброволецът ще подкрепи екипа на „отдел за мобилност“ на Eurocircle, който изпраща и приема млади хора за доброволчески мисии, курсове за обучение и младежки обмени.

Участникът в този доброволчески стаж ще има следните задачи:

 • Да информира местната младеж за различните възможности за доброволчество и мобилности
 • Да помогне на всички, които търсят да си намерят подходящ проект
 • Да създава нови партньорства и да поддържа контакт с партньорите
 • Да изпраща информационни пакети на партньорите, за да намира доброволци
 • Да разпространява информация чрез уебсайта на организацията, фейсбук, бюлетин, и профилирани местни сайтове
 • Да участват в различни събития в региона, за да информират за програми за международна мобилност и да популяризират наличните свободни позиции
 • Да подкрепя екипа на отдела за мобилност в ежедневните им задачи
 • Да участва в организирането на събития за доброволците и общността (срещи, културни вечери, и др.)
 • Доброволецът може да предложи и дейности, свързани с неговите интереси

Профил на доброволеца

Търси се мотивиран и активен кандидат, който да отговаря на следните условия:

 • Възраст: 18-30 години
 • Желание за работа в екип
 • Да владее английски език
 • Основно познание по френски език е предимство
 • Интереси в областта на комуникациите и/или младежката информация
 • Креативна и динамична личност, отворена към различни култури
 • Да може да остане през целия период на доброволческия стаж

Какво е осигурено за доброволеца?

Всеки, който се включи в ЕДС проект получава следното:

 • Средства за транспорт до мястото на проекта и обратно
 • Настаняване с включени сметки
 • Пари за храна
 • Средства за местен транспорт
 • Джобни пари
 • Уроци по местния език
 • Ментор, който го подкрепя по време на службата
 • Обучение
 • 2 почивни дни / седмично, почивка по време на национални празници, отпуска
 • Сертификат за участие в проект по програма Европейска доброволческа служба

За да кандидатствате изпратете CV и кратко мотивационно писмо на office@foryoubg.org до 31.12.2019. Моля, посочете в темата на имейла за коя позиция и организация пускате кандидатурата си.