Доброволчество в Холандия – само за мечтатели!

Сдружение ЗА ТЕБ търси 2-ма кандидати за дългосрочна доброволческа служба в проект по програма Европейски корпус за солидарност в Лунтерен, Холандия

Информация за проекта в Холандия

Начало: Септември 2020

Край: Август 2021

Продължителност на доброволческата мобилност: 12 месеца

Срок за кандидатстване: 12.06.2020

Координираща организация: Rock Solid Foundation

Rock Solid Foundation е неправителствена организация с над 25 години опит в подкрепа на хората с увреждания. Тя дава възможност на младежите да участват в обмени или курсове за обучение в цяла Европа. Rock Solid Foundation отговаря за координирането на приемащи организации и доброволците, участващи в проекти по програма Европейски корпус за солидарност. Цялостна процедура за кандидатстване, акредитация, административна работа, финанси и документи се извършва от Rock Solid.

Посрещащи организации

Посрещащите организации работят в областта на психичните и физическите увреждания. Те осигуряват грижа и подкрепа, така че хората с увреждания да могат да организират живота си по-добре. Посрещащите организации също така правят значителни инвестиции в ресурси, които подпомагат хората с увреждания да водят по-независим живот. Организациите се фокусират върху свързаните с грижи и организационни иновации като мултидисциплинарни грижи, социални иновации и максимално участие. ЕКС доброволците ще бъдат разпределени в различни локации, в които са настанени клиенти с увреждания, както умствени, така и физически.

На територията на посрещащите организации има кътове за разходка и релакс, от които могат да се възползват не само за клиентите, но и доброволците. На този линк можете да получите повече информация и кратък видеоклип за подхода на работа на SIZA(една от няколкото посрещащи организации в проекта): http://www.siza.nl/uk

Работно време и задачи на доброволците

Въпреки че задачите може би изглеждат трудно за тези без опит, досега всички доброволци, участвали в проектите на Rock Solid Foundation се справят много добре след обучение от професионалисти. Това е страхотен проект, защото можете да научите как и най-малките неща могат да направят огромна разлика за хората с увреждания. Техните усмивки са най-голямата награда за деня и ще видите, че усилията ви си струват, веднъж изпитали това усещане.

Задачи, в които ще се включат доброволците:

 • слушане на музика с клиентите
 • гледане на филми и телевизионни програми заедно с клиентите
 • помощ при почистването и храненето на клиентите
 • домакински дейности: готвене, разделно изхвърляне на отпадъци заедно клиентите
 • придружаване на клиентите по време на разходка
 • посещение на театър, дискотека, плувен басейн с клиентите
 • спорт или гимнастика в спортната зала с клиентите

Освен уикендите и официалните празници в страната, на всеки доброволец се полагат 24 почивни дни (отпуска) за едногодишния период на службата.

Очаквани резултати за доброволците в проекта

Очакваните резултати за доброволците са в две измерения: „Ангажираност“ и „Личностно израстване“.

Ангажираност – чрез участие в социални проекти, като част от общността, участниците ще научат как да живеят заедно с други доброволци, с различен произход, убеждения

и идеи, и ще се включат активно в междукултурния обмен

Личностно израстване – доброволците ще станат по-зрели и независими, ще научат как

да работят в екип, да получат по-широко разбиране и перспектива за обществото и социалната работа, ще открият и развият в себе си нови качества, умения и таланти

Изисквания и профил на доброволците

 • Младежи между 18-30, които се интересуват от социална работа с деца и / или
 • хора в неравностойно положение като цяло
 • Добро владеене на английски
 • Добри социални умения, защото доброволците трябва да работят с деца и с хора с умствени увреждания
 • Свидетелство за съдимост, защото това е задължително в Холандската система за младежки и социални грижи

Информацията, която искаме е подробна, но не за да отблъснем кандидатите, а за да можем да получим идея какъв е интересът и способностите на кандидата, как той / тя може израсне като човек и с какво може да допринесе към проекта. По този начин можем да преценим от каква подкрепа ще има нужда доброволецът през цялата година.

Мотивация на кандидатите

Поради естеството на проекта е необходима доброволците да имат вътрешна потребност да:

 • Дадат своя принос за създаване на справедливото общество
 • Разработят и откривят на нови умения, знания и професионален опит
 • Да увеличат способностите си да живеят и работят в група
 • Да научат повече за холандската култура, общество и език и да станат част от общността
 • Да се запознаят се с други млади хора от различни културни, социални, икономически и религиозни групи открито и с уважение
 • Да са способни да разсъждават върху собствената си духовност и да бъдат отворени към други религии, култури и начин на живот

За доброволците са осигурени

 • Средства за транспорт до мястото на проекта и обратно
 • Настаняване
 • Джобни пари
 • Храна
 • Пари за транспорт в града
 • Уроци по холандски език
 • Въвеждащо обучение в работата
 • Обучение при пристигане
 • Обучение при междинна оценка
 • Международен сертификат за участие в доброволчески проект по програма Европейски корпус за солидарност

За да кандидатствате, моля изпратете CV и мотивационно писмо на английски език на office@foryoubg.org