Дългосрочен проект в Мусомели, Сицилия търси мотивиран доброволец!

Сдружение ЗА ТЕБ търси 1 малдеж за дългосрочна доброволческа служба в Мусомели, Сицилия.

Начало на проекта: Възможно най-скоро!

Продължителност на проекта: 10 месеца

Брой свободни места: 1 място

Краен срок за кандидатстване: Възможно най-скоро!

Възраст на доброволците: между 18 и 30 години.

Посрещаша организация: ASSOCIAZIONE CULTURALE STRAUSS

Организацията търси един доброволец, който има възможност най-скоро да се присъедини към проекта, чиято цен е да промотира солидарност и овластяване на младежите с местността, както и тези на областно ниво.

Информация относно проекта:

Името на проекта „Anticorpi di Solidarietà“ е и същината на дейностите. Състои се в създаването и развитието на 4 фази, насочени първоначално да очертаят нуждите на таргетираните групи с цел да се даде принос към практиките за солидарност като бариера срещи насилието и следователно да се разработят конкретни инструменти срещи различните форми на насилие.

Доброволците ще се заемат с проучване в групи, последвано от дейности насочени към таргетирани групи и към цялата градска общност. Тези дейности ще бъдат под формата на работилници, местни срещи и семинари, които ще разпространят идеята на проекта.

Включително с това доброволците ще бъдат включени в дейности като уроци по италиански език; Клубове по разговорен чужд език; Чуждоезична подкрепа в училище; Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност кампании и инфо дни в училищата; Информация и инициативи относно Граждански права и социална ангажираност.

Дейности по време на проекта:

 • Участие в работилници.
 • Проучване на темите обвързани с проекта.
 • Участие в игри и неформално образование.
 • Други дейности провеждни в местното училище и по време на проекта – Уроци по Италиански, индивидуални задачи като връзка с директния лидер, срещи с ментора и други.
 • Участие в интернационални дейности.

Какво осигурява организацията на участниците?

 • Възможност за развитие на нови умния и развитие на личните таланти на участника.
 • Обогатяване на личната култура и придобиване на международен обмен.
 • Предоставени са средства за храна.
 • Осигурена квартира или поети разходи за жилище.
 • Уроци по италиански.
 • Поети разходи за храна.
 • Пътни разноски.
 • Застраховка за все едни от участниците!
 • Съдействие относно личностносто развиеит на всеки един доброволец.
 • Джобни пари от 150€
 • След успешно преминато доброволчество получавате международен сертификат Youthpass!

Всеки, който се интересува, може да попълни от кандидатстване моля да приложи своето CV и мотивационно писмо (на английски език) преди 16 октомври 2020 до 23:55!

За да се включите в този проект е необходимо да имате изпращаща организация. Ако искате Сдружение ЗА ТЕБ да стане Ваша изпращаща организация, моля свържете се с нас на имейл office@foryoubg.org , за да Ви дадем необходимата информация за кандидатстване.

Моля, в темата на имейла да посочите за коя позиция кандидатствате – например “Доброволец в Мусомели, Сицилия”